MRA-E ziet: koppeling elektrische auto en duurzame energie loont

 

27 maart 2017
Hoe brengen we de energietransitie snel en zonder haperingen dichterbij? Een goede koppeling van de elektrische auto met duurzaam opgewekte energie helpt. Dat blijkt uit de uitkomsten van een aantal praktisch ingestoken voorbeeldprojecten. Nog dit jaar wil MRA-E de koppeling met nieuwe initiatieven verder vormgeven.

Elektrische auto’s stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Wordt er geladen met groene stroom, dan is ook de CO2-uitstoot nul en beperkt elektrisch rijden ook de klimaatverandering. Met de groei van het aantal elektrische auto’s – er rijden er in Nederland al 100.000 – is het wel zaak te zorgen dat niet iedereen laadt tussen 17.00 uur en 20.00 uur, wanneer huishoudens het elektriciteitsnetwerk al zwaar belasten. De ervaring die MRA-E in Alkmaar opdoet met Smart Charging laat zien dat tariefdifferentiatie mensen kan stimuleren om in de daluren te laden. Zo voorkomen we dat in de toekomst het stroomnetwerk moet worden verzwaard en dat er tijdens piekuren wellicht extra (kolen)centrales moeten worden bijgeschakeld.

Opladen met stroom die is opgewekt met zonnepanelen op het eigen dak of op omliggende gebouwen biedt volop kansen voor lokale energieprojecten. Dit kan het rendement van lokaal opgewekte zonnestroom vergroten en geeft het schone elektrisch rijden een impuls. Hiermee doet MRA-E in Utrecht ervaring op met We Drive Solar. We Drive Solar experimenteert ook met een slimme laadpaal, die de accu van de auto zowel kan op- als ontladen. Een eventueel overschot aan zonnestroom wordt opgeslagen in de accu van de auto en blijft daar beschikbaar. Bijvoorbeeld voor gebruik in huis, ’s nachts.

Een overschot aan zonnestroom kan ook worden opgeslagen in een buffer. Om hier ervaring mee op te doen is MRA-E in gesprek met taxibedrijf en de eigenaar van het pand waar de zeventig Tesla’s op Schiphol hun thuishaven hebben. De Tesla’s laden al met groene stroom, maar het kan nog beter. Het idee is om de taxi’s te laden met stroom opgewekt met zonnepanelen op het eigen dak. Buffering van surplus-stroom in een batterijpakket – waar het beschikbaar blijft voor later gebruik door de taxi’s – draagt bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Ervaring hiermee opdoen is belangrijk, want het aanbod van duurzaam opgewekte energie fluctueert aanzienlijk en dit kan leiden tot instabiliteit in het elektriciteitsnetwerk. Het coördineren en managen van de energiebehoefte voor elektrische auto’s en het aanbod van energie is een grote uitdaging voor de toekomst.

De drie beschreven voorbeelden laten zien dat aandacht voor de koppeling van de elektrische auto met duurzaam opgewekte energie kansen biedt. Hiermee brengen we de energietransitie sneller en zonder haperingen dichterbij. Daarbij betreden we een nieuw terrein en loont het om open te staan voor kennisdeling en nieuwe samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan autofabrikanten, netbeheerders en lokale overheden. Samenwerking voorkomt dat iedereen het wiel zelf moet uitvinden en brengt ons sneller vooruit. Omdat de innovatie zich deels heel lokaal voltrekt, zal nu ook de consument een actieve rol moeten krijgen. Actieve burgers zoals de Energieambassadeurs in Almere kunnen die rol pakken. MRA-E stimuleert en faciliteert de samenwerking. Doet u mee?