Projecten elektrisch rijden & laden

 

Naast advies aan overheden en het ontwikkelen van visie en beleid, initieert en realiseert MRA-E ook projecten op het gebied van elektrisch vervoer en de laadinfrastructuur. Voorwaarde bij deze projecten is de koppeling met duurzame opwekking, opslag en teruglevering van energie. 

Mobiliteitsprojecten
In 2018 wordt richt MRA-E zich onder andere op lokale opwekking met zonnepanelen en opslag voor laden elektrische taxi’s, het vergoten van aantal elektrische deelauto’s gekoppeld aan duurzame opwekking en gebiedsgerichte benadering van nieuwbouwwijken, waarbij bij de bouw voldoende bekabeling en laadcapaciteit aanwezig is voor het huidige én het toekomstige aantal elektrische auto’s. Meer informatie of heeft u hulp nodig bij mobiliteitsprojecten: Florien Molendijk 

Laadgedrag
MRA-E heeft diverse projecten gericht op slim laden. Dit mede om de piekvraag om het netwerk in balans te houden en het efficiënt gebruiken van duurzaam opgewekte elektriciteit voor het laden. In drie gemeenten loopt sinds eind 2016 met het sturen van het laadgedrag door middel van variabele tarieven (tariefdifferentiatie). Tussen vijf een project uur ‘s middags en negen uur ’s avonds, wanneer er in Nederland veel stroom wordt gebruikt, is het tarief iets hoger dan daarbuiten. Wanneer er vaak een energieoverschot is, is het tarief juist lager. De resultaten tot op heden zijn positief: sturing op het laadgedrag draagt bij aan een evenwichtige belasting van het elektriciteitsnet. Elektrische rijders behouden daarbij altijd de keuzevrijheid wanneer ze de auto willen laden. De volgende stap is om in samenwerking met markt en kennisinstellingen slim laden op te schalen naar het volledige publieke laadnetwerk van MRA-E. Meer informatie of heeft u hulp nodig bij een project: Pieter Looijestijn.

Energietransitie & Duurzaamheid
Inpassing elektrisch rijden & laden in omgeving
Laadinfrastructuur
Samenwerken & Kennisdelen