Projecten elektrisch rijden & laden

Naast advies aan overheden en het ontwikkelen van visie en beleid, initieert en realiseert MRA-E ook projecten op het gebied van elektrisch vervoer en de laadinfrastructuur. Voorwaarde bij deze projecten is de koppeling met duurzame opwekking, opslag en teruglevering van energie. 

Mobiliteitsprojecten

In 2018 heeft MRA-E zich onder andere gericht op lokale opwekking met zonnepanelen en opslag voor laden elektrische taxi’s, het vergoten van het aantal elektrische deelauto’s gekoppeld aan duurzame opwekking en gebiedsgerichte benadering van nieuwbouwwijken, waarbij bij de bouw voldoende bekabeling en laadcapaciteit aanwezig is voor het huidige én het toekomstige aantal elektrische auto’s.

Meer informatie of heeft u hulp nodig bij uw mobiliteitsproject? Neem gerust contact met ons op.

Brochures en flyers bij projecten

Recent onderzoek 

Laadgedrag

MRA-E heeft diverse projecten gericht op slim laden. Dit mede om de piekvraag op het netwerk in balans te houden enduurzaam opgewekte elektriciteit ook efficiënt te gebruiken voor het laden. In drie gemeenten lopen sinds eind 2016 pilots om het sturen van laadgedrag door middel van variabele tarieven te toetsen (tariefdifferentiatie). Tussen vijf uur ‘s middags en negen uur ’s avonds, wanneer er in Nederland veel stroom wordt gebruikt, is het tarief iets hoger dan daarbuiten. Wanneer er vaak een energieoverschot is, is het tarief juist lager.

De resultaten tot op heden zijn positief: sturing op het laadgedrag draagt bij aan een evenwichtige belasting van het elektriciteitsnet. Elektrische rijders behouden daarbij altijd de keuzevrijheid wanneer ze de auto willen laden. De volgende stap is om in samenwerking met markt en kennisinstellingen slim laden op te schalen naar het volledige publieke laadnetwerk van MRA-E.

Meer informatie of heeft u hulp nodig bij een project? Neem contact op met Pieter Looijestijn.

Energietransitie & Duurzaamheid
Inpassing elektrisch rijden & laden in omgeving
Laadinfrastructuur
Samenwerken & Kennisdelen

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren

AGENDA