Projecten elektrisch rijden & laden

Naast advies aan overheden en het ontwikkelen van visie en beleid, initieert en realiseert MRA-E ook projecten op het gebied van elektrisch vervoer en de laadinfrastructuur. Voorwaarde bij deze projecten is de koppeling met duurzame opwekking, opslag en teruglevering van energie. 

Mobiliteitsprojecten

In 2019 richt MRA-E zich onder andere op lokale opwekking met zonnepanelen en opslag voor het laden van elektrische auto’s, het vergroten van het aantal elektrische deelauto’s gekoppeld aan duurzame lokale opgewekte energie en elektrisch vervoer bij (her)ontwikkeling van nieuwbouwwijken, waarbij rekening wordt gehouden met de kabels en leidingen voor het huidige én het toekomstige aantal elektrische auto’s.

Meer informatie of heeft u hulp nodig bij uw mobiliteitsproject? Neem gerust contact met ons op.

Brochures en flyers bij projecten

Onderzoek 

Kwartaalmonitor

MRA-Elektrisch werkt hard aan diverse deelprojecten. Op de hoogte blijven van de de laatste stand van zaken en ontwikkelingen? Lees hier ‘de Kwartaalmonitor’ terug.

Kwartaalmonitor 2 | 2021

Kwartaalmonitor 1 | 2021

Kwartaalmonitor 4 | 2020

Kwartaalmonitor 2 | 2020

Kwartaalmonitor 1 | 2020

Kwartaalmonitor 4 | 2019

Kwartaalmonitor 3 | 2019

Kwartaalmonitor 2 | 2019

Kwartaalmonitor 1 | 2019

Kwartaalmonitor 3 | 2018

Kwartaalmonitor 2 | 2018

Kwartaalmonitor 1 | 2018

Laadgedrag

MRA-E heeft diverse projecten gericht op slim laden. Dit mede om de piekvraag op het netwerk in balans te houden en duurzaam opgewekte elektriciteit ook efficiënt te gebruiken voor het laden. In drie gemeenten lopen sinds eind 2016 pilots om het sturen van laadgedrag door middel van variabele tarieven te toetsen (tariefdifferentiatie). Tussen vijf uur ‘s middags en negen uur ’s avonds, wanneer er in Nederland veel stroom wordt gebruikt, is het tarief iets hoger dan daarbuiten. Wanneer er vaak een energieoverschot is, is het tarief juist lager.

De resultaten tot op heden zijn positief: sturing op het laadgedrag draagt bij aan een evenwichtige belasting van het elektriciteitsnet. Elektrische rijders behouden daarbij altijd de keuzevrijheid wanneer ze de auto willen laden. De volgende stap is om in samenwerking met markt en kennisinstellingen slim laden op te schalen naar het volledige publieke laadnetwerk van MRA-E.

Meer informatie of heeft u hulp nodig bij een project? Neem contact op met Pieter Looijestijn.

Energietransitie & Duurzaamheid
Inpassing elektrisch rijden & laden in omgeving
Laadinfrastructuur
Samenwerken & Kennisdelen

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren