Feiten & Cijfers

Aantal gebruikte laadpunten en unieke gebruikers

Samen met het aantal elektrische auto’s en elektrische rijders stijgt het aantal laadpalen. Een laadpaal heeft in de meeste gevallen twee laadpunten, dat wil zeggen dat er aan één paal twee auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Sinds 2015 is het aantal beschikbare laadpunten in de MRA-E regio verdubbeld naar circa 3.000 en naar verwachting komen er in 2019 nog ruim 1500 laadpunten bij.

De meeste laadpalen worden op verzoek geplaatst. Zo willen we het gebruik van de laadpaal en daarmee de business case voor de exploitant bewaken. Het cijfer van 1500 extra te plaatsen laadpunten in 2019 is gebaseerd op een verwachting en afhankelijk van de werkelijke vraag.

Elektrische rijders hebben een laadpas waarmee kan worden geladen bij alle publieke laadpalen in Nederland. Deze passen hebben een uniek nummer. Dit geeft inzicht in het aantal unieke laadpaalgebruikers*. Dit aantal is tussen 2015 en 2019 flink gestegen, van circa 3.700 gebruikers tot bijna 12.000 gebruikers (dit zijn de aantallen in de MRA-E regio).

Aantal laadsessies – per jaar en per maand

Gebruik van de laadpalen

Door het analyseren van laaddata krijgen we inzicht in het gebruik van de laadpalen. Niet alleen in geladen kWh, maar bijvoorbeeld ook op welke tijdstippen een specifieke laadpaal bezet is. Zo is bijvoorbeeld te zien dat laadpalen in woonwijken na 17.00 uur en tot circa 6.00 uur ’s ochtends het vaakst bezet zijn. Logisch, want mensen gaan laden zodra ze thuiskomen uit hun werk. Op een laadpaal op een bedrijventerrein geldt het omgekeerde. De laadpalen zijn daar juist tussen 8.00 uur en 16.00 uur het vaakst bezet.

Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrisch rijders te waarborgen.

Totaal geladen kWh

Bij de laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht* wordt elk jaar méér kWh geladen. De grafiek geeft het totaal geladen kWh weer van de publieke laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. De cijfers voor laaddata zijn geanalyseerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en MRA-Elektrisch (MRA-E) en behelst de periode van juli 2014 t/m maart 2019. Actuele cijfers vindt u terug via www.evdata.nl.

* Voor meer informatie zie de disclaimer

Aantal verzoeken nieuwe laadpaal

Laadpalen in de MRA-E regio worden in de meeste gevallen geplaatst op verzoek. Een publieke laadpaal kan worden aangevraagd door een automobilist met een elektrische auto die graag in de buurt wil laden en niet op een andere manier kan laden (bijvoorbeeld op de eigen oprit). Het aantal verzoeken dat -via gemeenten- bij MRA-Elektrisch binnen komt, stijgt snel. Tussen september 2018 en september 2019 is het aantal verzoeken voor een openbaar laadpunt zelfs bijna verdrievoudigd.

Disclaimer:
De cijfers zijn gebaseerd op de data van alle laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. Dit zijn laadpalen in gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (behalve gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht). Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrische rijders te waarborgen.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren

AGENDA

Agenda

Projectgroep-bijeenkomsten

MRA-E organiseert regelmatig projectgroep-bijeenkomsten. Contactpersonen van gemeenten in de drie provincies ontmoeten…