Feiten & Cijfers

Laadpunten per gemeente

Elke nieuw verkochte auto in 2030 elektrisch. Daar zetten we op in met het klimaatakkoord. Het aantal laadpalen moet meegroeien met het aantal elektrische auto’s dat de weg opgaat. Landelijk zijn er in 2030 naar verwachting twee miljoen elektrische auto’s, waarvoor in de publieke ruimte meer dan 500.000 publieke laadpunten nodig zijn. Maar voor welke opgave staan de gemeenten? MRA-Elektrisch maakte een prognose en rekende het voor de gemeenten in haar regio uit. Lees hier meer achtergrondinformatie over deze prognose.

Aantal verzoeken nieuwe laadpaal

Laadpalen in de MRA-E regio worden in de meeste gevallen geplaatst op verzoek. Een publieke laadpaal kan worden aangevraagd door een automobilist met een elektrische auto die graag in de buurt wil laden en niet op een andere manier kan laden (bijvoorbeeld op de eigen oprit). Het aantal verzoeken dat -via gemeenten- bij MRA-Elektrisch binnen komt, is op dit moment redelijk stabiel.

Deze methode van vraaggestuurd plaatsen geeft laadpaalexploitanten de zekerheid dat het laadpunt ook daadwerkelijk zal worden gebruikt. Het biedt houvast omdat laadpalen daar worden geplaatst waar ze nodig zijn. De cijfers laten zien dat de aanpak werkt: er is sprake van groei én een intensiever gebruik van het netwerk. Het netwerk groeit mee met het aantal elektrische auto’s op de weg en e-rijders blijven goed gefaciliteerd.

Aantal gebruikte laadpunten en unieke gebruikers

Samen met het aantal elektrische auto’s en elektrische rijders stijgt het aantal laadpalen. Een laadpaal heeft in de meeste gevallen twee laadpunten, dat wil zeggen dat er aan één paal twee auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Het aantal beschikbare laadpunten in de regio van MRA-Elektrisch is de afgelopen jaren flink gestegen. Op dit moment zijn er meer dan 18.000 publieke laadpunten in de drie provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (incl. Amsterdam en Utrecht). Niet alle laadpalen zijn via MRA-E geplaatst. Dat zijn nu meer dan 12.000 laadpunten.

De meeste laadpalen worden op verzoek geplaatst. Zo willen we het gebruik van de laadpaal en daarmee de business case voor de exploitant bewaken. 

Elektrische rijders hebben een laadpas waarmee kan worden geladen bij alle publieke laadpalen in Nederland. Deze passen hebben een uniek nummer. Dit geeft inzicht in het aantal unieke laadpaalgebruikers*. Dit aantal is de afgelopen jaren gestegen tot meer dan 73.000 gebruikers per maand (dit zijn de aantallen in de regio van MRA-E).

Aantal laadsessies per maand

Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrische rijders te waarborgen.

Totaal geladen kWh

Bij de laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht* wordt elk jaar méér kWh geladen. De grafiek geeft het totaal geladen kWh weer van de publieke laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. De cijfers voor laaddata zijn geanalyseerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en MRA-Elektrisch (MRA-E). Historische en actuele cijfers vindt u terug via www.evdata.nl.

* Voor meer informatie zie de disclaimer

Disclaimer:
De cijfers zijn gebaseerd op de data van alle laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. Dit zijn laadpalen in gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (behalve gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht). Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrische rijders te waarborgen.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren