Feiten & Cijfers

Laadpunten per gemeente

Elke nieuw verkochte auto in 2030 elektrisch. Daar zetten we op in met het klimaatakkoord. Het aantal laadpalen moet meegroeien met het aantal elektrische auto’s dat de weg opgaat. Landelijk zijn er in 2030 naar verwachting twee miljoen elektrische auto’s, waarvoor 200.000 publieke oplaadpalen nodig zijn. Maar voor welke opgave staan de gemeenten? MRA-Elektrisch maakte een prognose en rekende het voor de gemeenten in haar regio uit. Lees hier meer achtergrondinformatie over deze prognose.

Aantal verzoeken nieuwe laadpaal

Laadpalen in de MRA-E regio worden in de meeste gevallen geplaatst op verzoek. Een publieke laadpaal kan worden aangevraagd door een automobilist met een elektrische auto die graag in de buurt wil laden en niet op een andere manier kan laden (bijvoorbeeld op de eigen oprit). Het aantal verzoeken dat -via gemeenten- bij MRA-Elektrisch binnen komt, steeg tot nu toe snel. Tussen september 2018 en september 2019 is het aantal verzoeken voor een openbaar laadpunt zelfs bijna verdrievoudigd.

Deze methode van vraaggestuurd plaatsen geeft laadpaalexploitanten de zekerheid dat het laadpunt ook daadwerkelijk zal worden gebruikt. De cijfers over 2019 laten zien dat de aanpak werkt: er werd een forse groei én een intensiever gebruik van het netwerk gerealiseerd. Het netwerk groeide mee met het aantal elektrische auto’s op de weg en e-rijders bleven goed gefaciliteerd. Nu we door corona in onzekere tijden zijn terechtgekomen, is vraaggestuurd plaatsen juist aantrekkelijk. De methode biedt houvast en laadpalen worden daar geplaatst waar ze nodig zijn. Na een dip in maart en april neemt het aantal verzoeken nu weer toe.

Aantal gebruikte laadpunten en unieke gebruikers

Samen met het aantal elektrische auto’s en elektrische rijders stijgt het aantal laadpalen. Een laadpaal heeft in de meeste gevallen twee laadpunten, dat wil zeggen dat er aan één paal twee auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Sinds 2015 is het aantal beschikbare laadpunten in de regio van MRA-Elektrisch verdubbeld naar zo’n 3.000. In 2019 zijn hier nog eens ruim 1500 laadpunten bij gekomen. Op dit moment zijn er meer dan 5.000 publieke laadpunten in de drie provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

De meeste laadpalen worden op verzoek geplaatst. Zo willen we het gebruik van de laadpaal en daarmee de business case voor de exploitant bewaken. 

Elektrische rijders hebben een laadpas waarmee kan worden geladen bij alle publieke laadpalen in Nederland. Deze passen hebben een uniek nummer. Dit geeft inzicht in het aantal unieke laadpaalgebruikers*. Dit aantal is tussen 2015 en medio 2020 enorm gestegen, van circa 3.700 gebruikers tot ruim 21.000 gebruikers (dit zijn de aantallen in de regio van MRA-E).

Aantal laadsessies per maand

Gebruik van de laadpalen

Door het analyseren van laaddata krijgen we inzicht in het gebruik van de laadpalen. Niet alleen in geladen kWh, maar bijvoorbeeld ook op welke tijdstippen een specifieke laadpaal bezet is. Zo is bijvoorbeeld te zien dat laadpalen in woonwijken na 17.00 uur en tot circa 6.00 uur ’s ochtends het vaakst bezet zijn. Logisch, want mensen gaan laden zodra ze thuiskomen uit hun werk. Op een laadpaal op een bedrijventerrein geldt het omgekeerde. De laadpalen zijn daar juist tussen 8.00 uur en 16.00 uur het vaakst bezet.

Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrische rijders te waarborgen.

Totaal geladen kWh

Bij de laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht* wordt elk jaar méér kWh geladen. De grafiek geeft het totaal geladen kWh weer van de publieke laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. De cijfers voor laaddata zijn geanalyseerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en MRA-Elektrisch (MRA-E) en behelst de periode van juli 2014 t/m april 2020. Actuele cijfers vindt u terug via www.evdata.nl.

* Voor meer informatie zie de disclaimer

Disclaimer:
De cijfers zijn gebaseerd op de data van alle laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. Dit zijn laadpalen in gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (behalve gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht). Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrische rijders te waarborgen.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren