Feiten & Cijfers

Bij de laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht* wordt elk jaar méér kWh geladen. De tabel geeft het totaal geladen kWh weer van de publieke laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. De cijfers voor laaddata zijn geanalyseerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en MRA-Elektrisch (MRA-E) en behelst de periode van mei 2014 t/m december 2017.

* Voor meer informatie zie de disclaimer

Stijging in geladen kWh 2016-2017

Door het analyseren van laaddata krijgen we inzicht in het gebruik van de laadpalen. Niet alleen in geladen kWh, maar bijvoorbeeld ook op welke tijdstippen een specifieke laadpaal bezet is. Zo is bijvoorbeeld te zien dat laadpalen in woonwijken na 17.00 uur en tot circa 6.00 uur ’s ochtends het vaakst bezet zijn. Logisch, want mensen gaan laden zodra ze thuiskomen uit hun werk. Op een laadpaal op een bedrijventerrein geldt het omgekeerde. De laadpalen zijn daar juist tussen 8.00 uur en 16.00 uur het vaakst bezet.

Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrisch rijders te waarborgen.

Samen met het aantal elektrische auto’s en elektrische rijders stijgt het aantal laadpalen. Een laadpaal heeft in de meeste gevallen twee laadpunten, dat wil zeggen dat er aan één paal twee auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Sinds 2015 is het aantal beschikbare laadpunten in de MRA-E regio verdubbeld naar circa 2.300 en naar verwachting komen er in 2018 nog ruim 1000 laadpunten bij.

De meeste laadpalen worden op verzoek geplaatst. Zo willen we het gebruik van de laadpaal en daarmee de business case voor de exploitant bewaken. Het cijfer van 1000 extra te plaatsen laadpunten is gebaseerd op een verwachting en afhankelijk van de werkelijke vraag.

Elektrische rijders hebben een laadpas waarmee kan worden geladen bij alle publieke laadpalen in Nederland. Deze passen hebben een uniek nummer. Dit geeft inzicht in het aantal unieke laadpaalgebruikers*. Dit aantal is tussen 2015 en 2018 flink gestegen, van circa 3.700 gebruikers tot circa 9.400 gebruikers (dit zijn de aantallen in de MRA-E regio).

Laadpalen in de MRA-E regio worden in de meeste gevallen geplaatst op verzoek. Een publieke laadpaal kan worden aangevraagd door een automobilist met een elektrische auto die graag in de buurt wil laden en niet op een andere manier kan laden (bijvoorbeeld op de eigen oprit). Het aantal verzoeken dat -via gemeenten- bij MRA-Elektrisch binnen komt, stijgt snel. Tussen maart 2017 en maart 2018 is het aantal verzoeken voor een openbaar laadpunt zelfs verdubbeld.

In de MRA-E regio zijn circa 2.300 laadpunten beschikbaar. Bij palen op populaire locaties wordt logischerwijs vaker geladen dan op locaties waar minder vaak auto’s langsrijden of parkeren. Graag zetten we de meest populaire laadpaal (van de maand januari) in het zonnetje. In januari stond ‘de winnaar’ in Amstelveen met ruim 200 laadsessies.

Disclaimer:
De cijfers zijn gebaseerd op de data van alle laadpalen in het beheer van MRA-Elektrisch. Dit zijn laadpalen in gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (behalve gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht). Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard wordt data geanonimiseerd verzameld en presenteren wij enkel geaggregeerde data om de privacy van elektrische rijders te waarborgen.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren

AGENDA