Gemeenten sleutel voor succes elektrisch rijden

Maar liefst 2 miljoen elektrische auto’s in Nederland in 2030. Daar zijn we hard naar op weg. Onder meer omdat het kabinet wil dat vanaf dan elke nieuw verkochte auto elektrisch is. En misschien nog wel sneller omdat steeds meer mensen de voordelen van het elektrisch rijden ontdekken. Stil, schoon en zuinig. Dat er steeds meer modellen komen, de actieradius toeneemt en de aanschafprijs daalt, helpt. Daarom stappen na ondernemers en leaserijders nu ook particulieren over.

Voor welke opgave staat uw gemeente?

Gemeenten staan de komende jaren voor een uitdaging. Want ga maar na: verreweg de meeste e-rijders hebben geen eigen oprit en zijn aangewezen op laden op straat. Landelijk zijn er in 2030 bijna 2 miljoen laadpunten nodig, waarvan 514.000 in de openbare ruimte. Weet u wat dit voor uw gemeente betekent? MRA-Elektrisch heeft voor iedere gemeente in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een prognose gemaakt. Dat geeft houvast en is een betrouwbaar vertrekpunt voor effectief beleid.

Gemeenten zijn aan zet

Gemeenten zijn dé aangewezen partij om de regie te voeren over de uitrol van een betrouwbaar laadnetwerk. Door die rol te pakken, houden zij grip op wat er gebeurt in de openbare ruimte. En precies daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Wat heel mooi is, is dat elektrisch rijden stevig kan bijdragen aan meerdere gemeentelijke doestellingen. Denk bijvoorbeeld aan een schonere lucht en de klimaatdoelstellingen. Niet voor niets dus, dat overheden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland al sinds 2012 de handen ineenslaan om werk te maken van het elektrisch rijden. Projectbureau MRA-E geeft die samenwerking handen en voeten.

Gezamenlijke aanbestedingen

Belangrijk speerpunt van de aanpak zijn de gezamenlijke aanbestedingen voor openbare laadpunten die MRA-E voor gemeenten organiseert. Daarmee leggen gemeenten een solide basis voor het elektrisch rijden. Vergeleken met het vergunningenmodel heeft dit concessiemodel belangrijke voordelen:

  • Volume, waardoor marktpartijen scherpere biedingen kunnen doen.
  • De gemeente houdt de regie over de laadpunten, net als bij andere objecten in de openbare ruimte.
  • De gemeente is eigenaar van de laadpalen en daardoor blijvend in staat om op basis van maatschappelijke belangen keuzes over de inrichting van de openbare ruimte te maken.
  • Beheer, onderhoud en risico zijn ondergebracht bij de laadpaalexploitant.
  • Aanzienlijke tijds- en kostenbesparing door de gestandaardiseerde aanpak, van de aanvraag tot de plaatsing van een laadpaal.
  • De vereiste opschaling vanuit het klimaatakkoord blijft betaalbaar en haalbaar.

Diverse aspecten zijn in de aanbesteding en tijdens het beheer veel beter te sturen:

  • Aantrekkelijke laadtarieven.
  • Betrouwbare dienstverlening, waaronder prijstransparantie.
  • Hoge kwaliteit van laadinfrastructuur.
  • Innovatie en maatschappelijke effecten.

Er ontstaat snel een dekkend laadnetwerk, omdat laadpalen precies daar worden geplaatst waar behoefte is, volgens de ‘ladder van plaatsen’:
1) waar een e-rijder erom vraagt
2) waar de data laten zien dat de bestaande laadpalen goed worden gebruikt
3) op slimme locaties.

Zo komen er laadpalen in stedelijk én in landelijk gebied, óók op plaatsen die voor de laadpaalexploitant nog minder aantrekkelijk zijn. Alle marktpartijen kunnen op de concessie inschrijven, wat zorgt voor optimale marktwerking. Er ontstaat een vrije markt met voldoende aanbieders.

De afgelopen jaren hebben laten zien: deze aanpak wérkt. Marktpartijen tonen veel belangstelling voor de gezamenlijke aanbestedingen die MRA-E doet. Het netwerk – dat al tot de grootste ter wereld behoort – groeit snel door: van 4600 laadpunten eind 2019 naar meer dan 7500 medio 2021. Hier bovenop is in 2020 een aanbesteding voor nog eens 20.000 laadpunten gedaan. Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft de Rijksoverheid de aanpak van MRA-E als voorbeeld gesteld. Landelijk zijn er in 2020 zes regio’s geformeerd. MRA-E vormt met Noord-Holland, Flevoland en Utrecht de regio Noordwest. De insteek: in iedere regio tot een vergelijkbare regionale samenwerking komen als in regio Noordwest met MRA-E.

En nog veel meer!

Met de gezamenlijke aanbestedingen voor openbare laadpunten leggen gemeenten in regio Noordwest een stevige basis voor het elektrisch rijden. Maar er is meer nodig om van het e-rijden een succes te maken. Ook met het laden op privéterrein, snel-, groen en slim laden helpt MRA-E gemeenten daarom op weg. Kijk onder Laadinfra.

Om het e-rijden verder aan te jagen stimuleert MRA-E bijvoorbeeld het e-autodelen en schone stadslogistiek. Zo brengen we de wereld waarin e-rijden de norm is nog sneller dichterbij. Op die nieuwe realiteit willen steeds meer gemeenten bij nieuwbouw of gebiedsontwikkeling anticiperen. Daarover adviseert MRA-E graag, net als over de vraag hoe gemeenten de verschillende aspecten van het elektrisch rijden met effectief beleid goed kan faciliteren. Heel handig is de regionale visie voor laadinfrastructuur die MRA-E heeft opgesteld. Die kunnen gemeenten onderschrijven of gebruiken als basis voor een eigen visie.

Meteen aan de slag en weten wat MRA-E voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met een van onze regioadviseurs of via laadpalen@mrae.nl.

Of kijk eerst in de speciale Toolkit voor gemeenten, vol met handige documenten en brochures.

Locatiescan voor rijden op zonnestroom

MRA-Elektrisch heeft met TotalEnergies afgesproken de laadpunten zoveel mogelijk te voorzien van lokaal opgewekte zonne-energie. Heeft u als gemeente kleine percelen van twee tot drie hectare, die wellicht kunnen worden benut als zonneweide? Dan komt TotalEnergies graag met u in contact, om vrijblijvend de mogelijkheden met u te onderzoeken. Vul hiervoor het formulier in. Hiermee kunt u bijdragen aan uw Regionale Energie Strategie en het verduurzamen van de mobiliteit in uw gemeente.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren