Partners

Elektrisch rijden houdt niet op bij de lands- of gemeentegrenzen. Bovendien is het een relatief nieuwe vorm van vervoer die nog volop in ontwikkeling is. Dat vraagt om onderzoek, beleidsvorming en afstemming met een groot aantal partijen. De kennis en ervaring die MRA-E langs deze weg opdoet, deelt MRA-E actief. Zo profiteren de gemeenten waar MRA-E voor werkt maximaal van het uitgebreide netwerk dat MRA-E onderhoudt. Voor de betrokken gemeenten organiseert MRA-E thema- en projectgroepbijeenkomsten, is er een online community en publiceert MRA-E vier keer per jaar de kwartaalmonitor.

Actueel inzicht in laadgegevens

In opdracht van MRA-E verzamelt en analyseert de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de data van alle laadpalen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ook de laadpalen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam worden geanalyseerd. Samen gaat het om zo’n 65% van alle laadpalen in Nederland. Waar, wanneer, hoeveel en hoe lang wordt geladen? De geaggregeerde en geanonimiseerde data gedeeld op evdata.nl. Hiermee komen MRA-E en de G4-steden tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens van bijvoorbeeld beleidsmakers, marktpartijen, wetenschappers en journalisten. Voor de gemeenten binnen MRA-E heeft de waarde van de laadpaaldata zich al bewezen. Zij gebruiken deze data bijvoorbeeld voor het vinden van kansrijke laadpaallocaties: eenvoudig datagestuurd plaatsen.

Samenwerking met marktpartijen

MRA-E werkt nauw samen met marktpartijen, zoals energieleveranciers en netbeheerders. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om de plaatsing van laadpalen, de stabiliteit van het netwerk en het gebruik van (lokaal opgewekte) groene stroom. Om samen nieuwe projecten te initiëren, spreekt MRA-E ook regelmatig met bijvoorbeeld lease-, taxi- en logistieke bedrijven.

Hiernaast maakt MRA-E via het IPO (Interprovinciaal Overleg) deel uit van het Formule E-Team, een publiek-private samenwerking die is ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei. Ook is MRA-E partner van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Bijvoorbeeld door kennis in te brengen voor de handreikingen die NKL voor gemeenten maakt.

Partners in het buitenland

Omdat e-rijders behoefte hebben aan prijstransparantie en ook in het buitenland probleemloos willen kunnen laden, was MRA-E partner in het Europese project evRoaming4EU. Dit project is in 2020 succesvol afgerond en richtte zich onder meer op de ontwikkeling en implementatie van het OCPI protocol (Open Charge Point Interface protocol). OCPI verbetert de toegang tot de laadpaal en vergemakkelijkt de data-uitwisseling tussen serviceproviders en laadpaaloperators.

Op evenementen en online webinars en voor buitenlandse journalisten is MRA-E een veelgevraagde spreker of interviewgast, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Japan, India en veel Europese steden en de Europese Commissie. MRA-E organiseert zelf ook bijeenkomsten en verwelkomde (pre-corona) delegaties uit onder andere Finland, Thailand, Engeland en Denemarken.

Samenwerking met overheden in eigen land

In Nederland zelf zoekt MRA-E actief afstemming met regionale en lokale overheden als de G4-steden. Samen met de Rijksoverheid kijkt MRA-E hoe het e-rijden kan worden gestimuleerd en hoe belemmeringen in wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen. Sinds 2012 heeft MRA-E veel ervaring opgedaan met het organiseren van gezamenlijke aanbestedingen voor publieke oplaadpunten voor gemeenten. En met succes. In 2019 heeft de Rijksoverheid deze aanpak binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als voorbeeld gesteld. Nederland is verdeeld in zes regio’s. De insteek: in iedere regio tot een vergelijkbare regionale samenwerking komen als in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met MRA-E. Binnen de NAL is MRA-E voorzitter van werkgroep ‘Versnellen proces’. Waar mogelijk helpt MRA-E de andere regio’s graag op weg.

Meer weten over de manier waarop MRA-E samenwerkt en kennis deelt?
Neem contact op met Jeroen Schutter, programma manager.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren