Beleid

De komende jaren zetten we fors in op het elektrisch rijden. Tegelijkertijd maken we werk van de energietransitie. Onze woningen gaan van het aardgas af en het elektriciteitsgebruik neemt toe. Dat vraagt om helder beleid en een integrale visie. Gemeenten voeren de regie en staan voor de uitdaging dit vorm te geven. Hoe ver bent u hiermee op weg?

Onafhankelijk advies

MRA-Elektrisch is van de overheid, werkt vóór de overheid en helpt u met onafhankelijk advies graag vooruit. Zelf het wiel uitvinden hoeft niet. U bouwt verder op de ervaring die gemeenten in regio Noordwest (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) sinds 2012 samen opdoen. Een aanpak waarvan is aangetoond: dit werkt. MRA-E is de kortste weg om uw beleid goed af te stemmen op dat van uw buurgemeenten, de regio en het Rijk. Heel handig zijn de praktische handreikingen. Zoals de regionale laadvisie of tekstvoorbeelden voor bewonersbrieven. Dat scheelt tijd!

Laadvisie en plaatsingsbeleid

In de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) is afgesproken dat alle gemeenten in de eerste helft van 2021 een laadvisie en plaatsingsbeleid hebben. MRA-E heeft gemeenten hierin ondersteund door een regionale laadvisie op te stellen. Gemeenten kunnen deze visie onderschrijven of gebruiken als basis voor een eigen, aangepaste visie. Dat bespaart veel tijd.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Boeve, realisatiemanager laadinfrastructuur.

Laadpalen en parkeerplekken

Hoe kunt u als gemeente de verschillende aspecten van het elektrisch rijden met effectief beleid faciliteren? Welke vorm van inspraak geef ik inwoners en hoe betrek ik ze bij de besluitvorming rond nieuwe locaties voor laadpalen? Hoe kan ik omgaan met bezwaren van omwonenden? En welk beleid en handhaving voert de gemeente bij laadplekken voor elektrische auto’s? Heeft u hulp nodig bij deze of andere vragen? Wilt u weten wat MRA-E specifiek voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met een van onze regioadviseurs of via laadpalen@mrae.nl.

Elektrisch autodelen

Steeds meer gemeenten willen het e-autodelen faciliteren. MRA-Elektrisch stimuleert het elektrisch autodelen actief door hierover kennis te delen, laadinfrastructuur te organiseren en gemeenten te adviseren over bijvoorbeeld parkeerplekken en vergunningen. Benieuwd naar redenen om elektrisch autodelen te stimuleren in uw gemeente? En hoe dit in te passen in het gemeentelijk beleid?

Wilt u weten wat MRA-Elektrisch op dit gebied voor u kan betekenen? Neem contact op met Thijs van der Zee, projectleider elektrisch autodelen.

Stadslogistiek

Zware elektrische vrachtwagens zijn er nog niet of nauwelijks. Toch willen veel gemeenten ook het goederenvervoer verduurzamen. Logisch, want de dieselvrachtauto’s die nu goederen in woonwijken bezorgen, stoten relatief veel schadelijke uitlaatgassen uit. Hoe kunt u als gemeente samenwerken met ondernemers om schone goederendistributie mogelijk te maken? Er kan (deels publieke) laadinfrastructuur nodig zijn. MRA-E brengt partijen graag samen, om een plan op te stellen of bijvoorbeeld financiering te zoeken. Wilt u werken aan schone logistiek?

Neem contact op met Rik Tijhuis, projectleider logistiek en bedrijventerreinen.

Laadkaart

Om inzicht te krijgen in het aantal benodigde laadpunten en de plek waar deze zouden moeten komen, kan een laadkaart handig zijn. Deze kaart maakt inzichtelijk waar in de nabije toekomst behoefte aan laadpalen is, en wijst daar alvast geschikte locaties voor aan. Vraagt iemand een laadpaal aan, dan kan de plaatsing sneller gaan. MRA-E heeft ervaring en geeft tips en tricks, bijvoorbeeld voor het bundelen van verkeersbesluiten.

Wilt u advies? Neem contact op met Thijs van der Woude, projectleider laadkaarten

Laadpleinen

Gemeenten krijgen steeds vaker het advies om laadpleinen aan te leggen. Een laadplein heeft tenminste drie laadpalen (zes laadpunten) die bij elkaar staan. Als er vraag is van meerdere e-rijders, kan een laadplein het netwerk van openbare laadpalen verstevigen. Maar hoe zorgt u er als gemeente voor dat een laadplein gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig is? Welke eisen stelt u aan laadpleinen en hoe legt u dit vast in uw beleid? MRA-E geeft u graag advies hoe u ervoor kunt zorgen dat e-rijders goed gefaciliteerd blijven. Met een sterk laadvermogen, transparante en betaalbare laadtarieven en korte (loop)afstanden.

Neem contact op met Jeroen Boeve, realisatiemanager laadinfrastructuur

Actuele vraagstukken

MRA-E heeft continu aandacht voor actuele vraagstukken rond het elektrisch laden. Denk aan zaken als prijstransparantie, het laden binnen VvE’s en brandveiligheid. Rond ‘populaire’ issues zoals laadpaalklevers of laden in een lantaarnpaal verzamelt MRA-E feitelijke informatie. Op basis van objectieve data kunnen onze collega’s u een goed afgewogen advies geven. Ook over de vertaling van deze kennis in effectief beleid.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Schutter, projectmanager

Meetings en online community

MRA-Elektrisch organiseert regelmatig (online) bijeenkomsten waarin gemeenten kennis delen over beleidsvragen rond het elektrisch rijden. Gemeenten wisselen hier ook kennis over uit in de online community. Doe mee en laat u inspireren!

Meer weten? Neem contact op met Corinne Poort, communicatieadviseur

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren