Projectbureau MRA-Elektrisch

Het projectbureau MRA-Elektrisch is in 2012 door de Metropoolregio Amsterdam opgezet om elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van laadpunten te realiseren. MRA-E is als initiator, aanjager, vraagbaak en kennismakelaar actief in zo’n 80 gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Het stimuleren van elektrisch vervoer is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit, leefbaarheid én werkgelegenheid.

Er wordt intensief samengewerkt met publieke en private partners. Door deze samenwerking, kennis en kosten te delen lukt wat de individuele partners niet lukt. Een voorbeeld hiervan is het door MRA-E organiseren van gezamenlijke aanbestedingen voor het plaatsen van laadpalen.

Expertise

MRA-E werkt nauw samen met gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Daarnaast wordt vaak en intensief gesproken en samengewerkt met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ANWB, leasebedrijven, autofabrikanten en fabrikanten van oplaadsystemen. Maar ook netwerkbeheerders en energiebedrijven. Beleidsmatig gezien werkt MRA-E nauw samen met de vier grote steden (G4), het Formule E-team en de landelijke overheid. Ook zijn er diverse projecten op EU-basis waar MRA-E onderdeel van uitmaakt.

Aandacht buitenland voor MRA-E

Nederland, en met name het werkgebied van de MRA-E, is koploper op het gebied van de uitrol van een laadinfrastructuur ten behoeve van elektrische auto’s. Daarom krijgt MRA-E regelmatig verzoeken voor samenwerking en werkbezoeken aan en uit het buitenland. MRA-E ontving onder meer vertegenwoordigingen uit Maleisië, China, de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. Het Avere E-mobility congres dat MRA-E mee heeft georganiseerd trok ruim 500 deelnemers uit diverse landen. Ook internationaal opererende bedrijven als Tesla, BYD en Nissan-Renault deden hier aan mee. Nederland is voor veel landen een voorbeeld voor wat betreft de aanpak van elektrisch rijden. Omgekeerd zijn er in diverse landen interessante ontwikkelingen waar MRA-E van kan leren.

Analyse laadgedrag

Wij delen onze kennis met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. Onze kennis halen we onder andere uit ervaring in het beleidsveld, in praktische toepassing of door data-analyse.

In opdracht van MRA-E verzamelt en analyseert de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de data van alle laadpalen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ook de laadpalen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam worden door de HvA geanalyseerd. Samen gaat het om ruim 70% van alle laadpalen in Nederland. Waar, wanneer, hoeveel en hoe lang wordt geladen? Analyse van deze harde cijfers levert een solide basis op om het elektrisch rijden nog effectiever aan te jagen. Meer informatie over kennisdelen

Organisatie MRA-E

De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere zijn in 2012 een samenwerking aangegaan om het elektrisch vervoer te stimuleren. Hiervoor is het projectbureau MRA-Elektrisch opgezet. In 2014 is ook de provincie Utrecht tot MRA-E toegetreden. Gedeputeerde Olthof (Bereikbaarheid en mobiliteit) van de provincie Noord-Holland is trekker en bestuurlijk opdrachtgever van het programma.

Partners

In de dagelijkse praktijk werken we vooral voor (en met) de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en alle inliggende gemeenten (uitgezonderd de gemeenten Amsterdam en Utrecht). De gemeenten hebben elk eigen programma en financiële middelen voor elektrisch vervoersprojecten. Er vindt regelmatig samenwerking en afstemming plaats.

Daarnaast wordt vaak en intensief gesproken en samengewerkt met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ANWB, leasebedrijven, autofabrikanten en fabrikanten van oplaadsystemen. Maar ook netwerkbeheerders en energiebedrijven. Beleidsmatig gezien werkt MRA-E nauw samen met de vier grote steden (G4) en het Formule E-team (FET). Het FET is door het Rijk opgericht om de ontwikkelingen rondom elektrisch vervoer te bevorderen, Nederland op het gebied van elektrisch vervoer te profileren en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

Energietransitie & Duurzaamheid
Inpassing elektrisch rijden & laden in omgeving
Laadinfrastructuur
Samenwerken & Kennisdelen

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren