Schoon en emissieloos bouwen

Naast  het opladen van elektrische auto’s kan ook bouwmaterieel opgeladen worden met behulp van publieke laadpalen. Om antwoord te geven op de vraag hoe de bouw op een veilige manier openbare laadpalen kan gebruiken is een handreiking veilig gebruik van openbare laadpalen voor de bouw verschenen, inclusief een set met veiligheidseisen. De handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers (vaak gemeenten), eigenaren van laadinfrastructuur en aannemers.

De Procesplaat elektrisch laden op de bouwlocatie gaat over het realiseren van een netaansluiting op de bouwplaats. Het schetst zowel het huidige als toekomstig proces. De procesplaat is inmiddels getest in verschillende pilots. Naar aanleiding daarvan hebben we de procesplaat in 2024 aangepast.

Met de Tool Vermogensvraag Bouwproject kun je het nodige vermogen voor de meest voorkomende binnenstedelijke bouwprojecten eenvoudig in kaart brengen. Denk hierbij aan: rioolrenovatie, herinrichting straten, nieuw asfalt, sloopwerk en funderingswerkzaamheden.

Daarnaast is vanuit het landelijke programma Schoon en Emissieloos Bouwen een ondersteuningsteam opgezet. Een consortium van vier partijen kan ondersteuning bieden in het traject van inkoop en aanbesteding, vergunningen en energie-/laadvoorzieningen bij emissieloze bouwprojecten. Ook zorgen zij voor kennisdeling en communicatie over het thema.
Meer informatie vind je op www.opwegnaarseb.nl.Voor overheden is een routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen te downloaden.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren