Stadslogistiek

Zware elektrische vrachtwagens zijn er nog niet of nauwelijks. Toch willen veel gemeenten ook het goederenvervoer verduurzamen. Logisch, want de dieselvrachtauto’s die nu goederen in woonwijken bezorgen, stoten relatief veel schadelijke uitlaatgassen uit. Bovendien komen ze er vaak terug. Als het lukt om al die kilometers schoon af te leggen, levert dat dus meteen aanzienlijke milieuwinst op. Dan ademen we op straat een veel gezondere lucht in.

Schone stadsdistributie

MRA-Elektrisch laat zien dat schone stadsdistributie nu al kán. Een strategische locatie met laadvoorzieningen is de sleutel. Inspirerend voorbeeld is logistiek dienstverlener Deudekom, een pionier in zero emissie stadslogistiek. Vlak bij de A10 en net buiten de milieuzone van Amsterdam, heeft Deudekom in de zomer van 2021 een innovatief slim laadstation in gebruik genomen. Deudekom laadt er goederen vanuit grote dieselvrachtwagens over in kleinere elektrische bestelwagens. Die leveren de bestellingen af bij de klanten in de stad. Goederen van verschillende leveranciers worden gebundeld en zoveel mogelijk in één keer bezorgd. Dat is wel zo efficiënt, zorgt voor minder verkeer in de stad en levert extra milieuwinst op.

Innovatiekracht

Het slimme laadstation bestaat uit acht laadpunten, een snellader en een Battery Energy Storage System. Dit is een groot batterijenpakket dat stroom kan bufferen en uitbreiding van de e-vloot makkelijker maakt. Een tijdrovende verzwaring van de netaansluiting is zo niet meer nodig, en de uitbreiding niet langer afhankelijk van de netbeheerder. Elektrische vracht- en bestelwagens laden er nu al met groene stroom; in de toekomst zelfs met lokaal opgewekte zonne-energie. Zo ziet de toekomst er nóg zonniger uit!

Wilt u advies?

Voor de ontwikkeling van het laadstation in Duivendrecht gaf MRA-E advies, leverde mankracht en bracht partijen samen. Er werd onder meer een plan voor de (deels publieke) laadinfrastructuur gemaakt en financiering gezocht.

De realisatie van het laadstation kwam tot stand dankzij een bijzondere samenwerking tussen MRA-Elektrisch en de Vervoerregio, provincie Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel, het ministerie van IenW en ondernemer Deudekom. TotalEnergies in Nederland realiseerde zowel de acht laadpunten, snellader als de opslag.

De kennis die wordt opgedaan, laat MRA-E graag ten goede komen aan initiatieven elders. Wilt u hier uw voordeel mee doen? Neem contact op met Rik Tijhuis, projectleider logistiek en bedrijventerreinen.

Zero-emissie zones:
Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken stellen 29 gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone). Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn.

Voor meer informatie over zero-emissiezones: https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren