Slim laden bij 3500 laadpalen

In maart 2023 zijn we in onze regio Noordwest (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) na verschillende pilots gestart met slim laden op publieke laadpunten. In mei 2023 bracht TotalEnergies officieel het nieuws naar buiten: deze nieuwe manier van slim laden zorgt ervoor dat elektrische auto’s laden met meer zonne- en windenergie. Zo daalt de CO2-uitstoot en wordt het elektriciteitsnet minder belast.

Samen met laadpaalexploitant TotalEnergies is een pilot gedaan in gemeenten Zeist en Dijk en Waard. De ervaring bij 90 laadpunten laat zien dat elektrische rijders niets of nauwelijks iets van het slim laden merken. Uitgangspunt blijft dat je ervan op aan kunt dat je met een volle accu op weg kunt. Het werkt goed en is betrouwbaar. Het aantal slimme laadpalen wordt daarom snel uitgebreid. In de zomer van 2023 konden e-rijders in onze regio al slim laden bij 1000 laadpalen. Dit was de eerste stap.

Vanaf 1 juli 2024 zullen er 2500 nieuwe, slimme laadpalen aan deze 1000 palen worden toegevoegd zodat er voor het einde van 2024 op 3500 laadpalen slim geladen kan worden. Hierdoor wordt er nog meer CO2 bespaard en het overvolle elektriciteitsnet in de avondpiek extra ontlast. Het doel is dat uiteindelijk alle laadpalen in de drie provincies slim kunnen laden en dat slim laden de norm wordt.

Gedeputeerden enthousiast
Elektrische rijders laden hun auto automatisch op als er veel groene stroom beschikbaar is. Dus als het hard waait of de zon volop schijnt. “Hiermee zetten we een grote stap in het elektrisch rijden en de energietransitie”, aldus Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Bekijk de video van de gedeputeerden uit de drie provincies die een korte uitleg geeft over hoe slim laden werkt.

Wat is slim laden?

Slim laden betekent zoveel mogelijk laden wanneer er veel groene stroom beschikbaar is en de CO2 uitstoot van stroom laag is. Automatisch, zonder dat je hier als elektrische rijder iets voor hoeft te doen. Zo wordt elektrisch rijden nog duurzamer. In 2021, 2022 en 2023 is dit getest in de Gemeenten Zeist en Dijk & Waard.

Waarom willen we slim gaan laden?

TotalEnergies en MRA-Elektrisch willen in het laadnetwerk zoveel mogelijk energie leveren uit duurzame bronnen. Daarom leveren we nu al 100% groene stroom in ons netwerk. Door slim te laden gaan we nóg een stap verder: we maximaliseren het laadvermogen van de laadpalen als de zon schijnt en de wind waait zodat het moment van opwekken van groene stroom samenvalt met het moment van gebruik.

Hoe werkt het?

Elke dag bekijken we de verwachte elektriciteitsprijzen en hoeveelheid zon- en windenergie voor ieder uur. Op basis daarvan passen we het vermogen van de laadpalen aan. Hierbij verdeelt een slim systeem het beschikbare vermogen zo eerlijk mogelijk. Zo zorgen we dat er op het optimale moment geladen wordt, zonder dat u hier als elektrische rijder veel van merkt.

Heeft u haast? Dan kunt u via de beschikbaar gestelde ChargingTogether app uw laadvoorkeuren wijzigen.

Is mijn auto geschikt?

Alle elektrische voertuigen zijn geschikt voor deze manier van slim laden. U hoeft zelf niets te doen om hieraan deel te nemen.

Hoeveel langer duurt het om mijn auto te laden?

Door gebruik te maken van slimme algoritmes verdeelt TotalEnergies het beschikbare laadvermogen zo eerlijk mogelijk over de laadpalen die meedoen met dit voorbeeldproject. De laadsnelheid op de laadpaal varieert daardoor en het laden kan soms kort onderbroken worden. Een laadsessie die normaal 4 uur duurt kan daardoor tot gemiddeld een half uur langer duren. Dit gebeurt alleen in de avond en nacht, als uw auto lang genoeg aan de laadpaal staat om volledig op te laden.

Heeft u haast? Dan kunt u via de beschikbaar gestelde ChargingTogether app uw laadvoorkeuren wijzigen.

Hoe kan ik slim laden uitzetten als ik haast heb?

Als u haast heeft, kunt u slim laden tijdelijk uitzetten door uw laadvoorkeuren te wijzigen. Dit kunt u op de volgende manier doen:

1.Download de ChargingTogether app (gratis voor Android & iPhone).

2.Voeg uw laadpas of directe betaalmethode toe.

3. Schakel via ‘instellingen’ de knop ‘Slim Laden’ uit.4. Start uw laadsessie via de app.

Let op: de volgende sessie wordt Slim Laden automatisch weer geactiveerd.

Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van de ChargingTogether app of Priority Charging?

Nee. Als u uw laadpas aan de ChargingTogether app hebt toegevoegd, betaalt u gewoon het tarief dat u van uw laadpasleverancier gewend bent. Als u ervoor kiest met creditcard te betalen, kan het wel zo zijn dat u een ander tarief betaalt dan u gewend bent. Dit tarief ziet u in de ChargingTogether app bij het starten van uw laadsessie.

Waarom krijg ik een melding dat mijn laadsessie is gestopt?

Het kan gebeuren dat de laadsessie door slim laden tijdelijk wordt onderbroken. Uw auto krijgt dan even geen stroom. Dit duurt in de regel niet langer dan een kwartier en uw laadsessie zal automatisch worden hervat. U hoeft dus niets te doen.

U krijgt deze notificatie waarschijnlijk van de app die bij uw auto hoort of van de app waarmee u uw laadsessie hebt gestart. Vaak kunt u deze notificaties uitzetten. Kijk hiervoor in de gebruiksaanwijzing van uw app.

Wat levert het mij als elektrische rijder op?

Elektrisch rijden is pas echt duurzaam als er ook geladen wordt met groene stroom. Alle laadpunten die via MRA-Elektrisch geplaatst zijn, leveren al duurzame energie. De volgende stap is om auto’s met die duurzame energie op het meest gunstige tijdstip te laden.

Door slim te laden zorgen we dat er zoveel mogelijk geladen wordt als de zon schijnt en de wind waait. Omdat in die uren de stroom op de markt vaak goedkoper is, kunnen we elektrisch rijden voor de e-rijder betaalbaar houden.

Wat is het voordeel voor TotalEnergies?

TotalEnergies wil dat elektrisch rijden duurzaam en betaalbaar is. Met dit voorbeeldproject leren wij hoe we onze systemen zo goed mogelijk kunnen inzetten om onze klanten op het optimale tijdstip te laten laden. Zonder dat u daar als elektrische rijder last van hebt.

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Zeist en Dijk & Waard

deze pilot liep in 2021, 2022 en 2023 en is inmiddels afgerond

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Haarlem

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Bergen NH, Edam-Volendam, Heemskerk, Huizen, Nieuwegein, Oostzaan, Ouder-Amstel en Zaanstad.

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Houten, Bunnik, Vijfheerenlanden en Utrechtse Heuvelrug

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Almere, Haarlem en Zaandam

deze pilot vindt plaats in april – mei 2024

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren

Groen laden

Meer weten over slim laden in uw gemeente? Klik op het voorbeeldproject van uw gemeente voor vragen en antwoorden.

Wat is groen (slim) laden?
Groen of slim laden betekent zoveel mogelijk laden wanneer er veel groene stroom beschikbaar is en de tarieven laag zijn. Automatisch, zonder dat je hier als elektrische rijder iets voor hoeft te doen. Zo wordt elektrisch rijden nog duurzamer.

Bij de publieke laadpunten van MRA-Elektrisch laad je al gegarandeerd met groene stroom. In gemeenten die meedoen aan verschillende voorbeeldprojecten zijn een aantal laadpunten nu ook aangepast voor slim laden. En dat maakt het nog mooier. Slim laden betekent: zoveel mogelijk laden als de zon schijnt of de wind hard waait of juist als het rustig is op het elektriciteitsnet. Zo benutten we de pieken in het aanbod van zonne- en windenergie beter en behouden we de stabiliteit van ons elektriciteitsnetwerk. Extra elektriciteitskabels zijn dan niet of minder snel nodig.

Samen met laadpaalexploitanten test MRA-Elektrisch in verschillende gemeenten het laden van elektrische auto’s op momenten dat er veel stroom beschikbaar is. Dankzij slimme aansturing van de laadpunten worden de pieken en dalen in het aanbod automatisch goed benut. Daarmee wordt het energienet klaar gemaakt voor een toekomst met meer duurzame stroom uit zon en wind.

Laden als de zon schijnt?
De komende jaren komt een steeds groter deel van onze stroom uit zon en wind. Zo maken we werk van een beter klimaat en gezonde lucht. De moeilijkheid is dat het aanbod van zonne- en windenergie wisselt. Op een zonnige dag waarop het hard waait is het aanbod groot, op andere momenten weer veel minder. Ook de vraag naar elektriciteit verandert snel, mede door het gebruik van elektrische voertuigen is er meer vraag naar elektriciteit.

Met groen laden bepaalt de hoeveelheid beschikbare stroom, of drukte op het elektriciteitsnet, hoe snel een auto wordt opgeladen. Is er veel stroom, of is het rustig op het elektriciteitsnet, dan wordt de auto op maximale snelheid opgeladen. Neemt het aanbod af, bijvoorbeeld als de wind wegvalt, dan wordt de laadsnelheid tijdelijk aangepast. We zorgen ervoor dat de elektrische rijder er wel van op aan kan dat hij met een volle accu op weg kan. De voorbeeldprojecten kennen restricties. Bijvoorbeeld dat er de eerste 30 minuten met maximale capaciteit wordt geladen of dat slim laden kan worden geannuleerd. Dat waarborgt dat de e-rijder vrijwel niets van het slim laden merkt. Zo helpen elektrische rijders ongemerkt mee om schommelingen in vraag en aanbod van elektriciteit op te vangen. Het aandeel zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet kan hierdoor blijven groeien en we vermijden kostbare publieke investeringen.

Waarom zijn er meerdere projecten met slim laden?
Er zijn veel manieren van slim laden mogelijk. Samen met de markt en elektrische rijders bekijken we in de praktijk welke manier prettig en effectief is. Slim laden kan veel voordelen opleveren, zoals meer laden met lokaal opgewekte stroom uit zon en wind. Voor de elektrische rijder liggen op termijn lagere tarieven in het verschiet. Met de voorbeeldprojecten meet MRA-Elektrisch ook het maatschappelijk nut. We werken samen toe naar een model om op grote schaal toe te passen. Zo kunnen we in de toekomst allemaal slim laden!

Heeft u vragen over een van de projecten of wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.