Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Zeist en Dijk & Waard
deze pilot liep in 2021,2022 en 2023 en is inmiddels afgerond

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Haarlem
deze pilot liep in 2021 en 2022 en is inmiddels afgerond

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Almere, Haarlem en Zaandam
deze pilot vindt plaats in april – mei 2024

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Houten, Bunnik, Vijfheerenlanden en Utrechtse Heuvelrug

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren

Groen laden

Wat is slim laden?

Slim laden betekent zoveel mogelijk laden wanneer er veel groene stroom beschikbaar is en de tarieven laag zijn. Automatisch, zonder dat je hier als elektrische rijder iets voor hoeft te doen. Zo wordt elektrisch rijden nog duurzamer.

Op dit moment testen Vattenfall en MRA-Elektrisch hoe het technisch mogelijk is om auto’s te laden op het moment dat er veel stroom beschikbaar is. Dankzij slimme aansturing van de laadpunten worden de pieken en dalen in het aanbod goed benut. Daarmee wordt het energienet klaar gemaakt voor een toekomst met meer duurzame stroom uit zon en wind. Anders dan bij de bekende daluren liggen de perioden waar we meer of minder willen laden niet vooraf vast. Dit vraagt dynamische aansturing.

Waarom willen we slim gaan laden?

Onze elektriciteit zal de komende jaren steeds vaker van zonne- en windenergie komen. Maar niets is zo veranderlijk als het weer en dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid groene energie die wordt opgewekt. Soms is er veel aanbod en een ander moment juist weer minder. Elektrische auto’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het in evenwicht houden van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet en maken daarmee de komst van nog meer duurzaam opgewekte elektriciteit mogelijk.

Met ons project ‘Groen laden’ proberen Vattenfall InCharge en MRA-Elektrisch om verschillen in beschikbare energie zo goed mogelijk te benutten. Zolang er voldoende stroom wordt opgewekt laden we op vol vermogen. We passen de capaciteit van laadpalen aan wanneer er een tekort aan energie is, doordat het bijvoorbeeld onverwacht minder hard waait.

Hoe werkt het?

Elk kwartier bekijken we hoeveel stroom er beschikbaar is en passen, indien er een tekort is, het laadvermogen daarop aan door dit tijdelijk iets terug te brengen. Het kan daardoor iets langer duren om de auto op te laden. Elektrische rijders merken hier weinig van omdat hun auto’s meestal langer op een laadpunt zijn aangesloten dan nodig is om volledig op te laden. Bovendien hebben we verschillende regels voor slim laden opgesteld die de kans op hinder verder minimaliseren. Zie voor meer informatie over deze regels de vraag ‘Hoeveel langer duurt het om mijn auto te laden?’

In de proef onderzoeken we ook welke financiële voordelen er te behalen zijn. De prijs van energie wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod. Even wachten tot er meer stroom beschikbaar is betekent goedkoper laden. Het doel voor de langere termijn is dat de elektrische rijder van dit financiële voordeel gaat profiteren.

Hoeveel langer duurt het om mijn auto te laden?

Wij hebben verschillende regels ingevoerd om ervoor te zorgen dat slim laden zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Zo zal een slimme laadpaal in het eerste half uur altijd op normale capaciteit laden en in de drie uur daarna maximaal 30 minuten worden vertraagd. Door deze en andere regels verwachten we dat de overlast minimaal zal zijn. Bedenk ook dat de meeste auto’s ongeveer acht uur aan een laadpaal staan, terwijl ze vaak in minder dan vijf uur alweer volledig zijn opgeladen. Meestal merkt u dus helemaal niets van de vertraging.

Door deze proef te starten kunnen we eventuele hinder opsporen en verder beperken.

Is mijn auto geschikt?

Een slimme laadpaal is veilig voor elk type elektrische auto. Goed om te weten: het laadvermogen kan tijdelijk verminderen, maar het laden wordt nooit helemaal stopgezet. Na verloop van tijd wordt het maximale vermogen van de laadpaal automatisch weer hersteld.

Wat is het voordeel voor Vattenfall?

Grote verschillen in de hoeveelheid opgewekte stroom kunnen zorgen voor een flinke belasting van het elektriciteitsnet. Door stroomgebruik te spreiden wil Vattenfall meer stabiliteit op het net creëren. Het snelgroeiende netwerk van laadpalen kan daarbij helpen, omdat elektrische voertuigen niet direct hoeven te laden als ze worden aangesloten.

Vattenfall wil met deze pilot testen hoe dit systeem zo goed mogelijk kan worden ingezet. Door een netwerk van slimme laadpalen te ontwikkelen kan Vattenfall invulling geven aan haar ambitie om binnen één generatie 100% duurzaam opgewekte stroom te kunnen leveren aan haar klanten.

Wat levert het mij op?

Elektrisch rijden is pas echt duurzaam als er ook geladen wordt met groene stroom. Alle laadpunten die via MRA-Elektrisch geplaatst zijn, leveren al duurzame energie. De volgende stap is om auto’s met die duurzame energie op het meest gunstige tijdstip te laden.

Laden op momenten dat er veel energie beschikbaar is, zorgt ook voor lagere tarieven. Dit kan in de toekomst zorgen voor lagere laadtarieven voor elektrische rijders die slim laden.

Slim laden levert een stabiel elektriciteitsnet op. Daardoor zijn minder investeringen nodig die we als maatschappij samen betalen. Daar hebben we allemaal voordeel van.

Waar kan ik slim laden?

Bij zo’n 80 publieke laadpunten testen we het slim laden al in de praktijk. De volgende gemeenten zijn aangesloten bij de proef: Aalsmeer, Alkmaar, Almere, Amstelveen, Bergen NH, Edam-Volendam, Heemskerk, Huizen, Nieuwegein, Oostzaan, Ouder-Amstel en Zaanstad. De slimme laadpunten zijn verspreid over deze gemeenten en zijn duidelijk herkenbaar aan stickers op de laadpaal.

Heeft u vragen? Dan helpen wij u graag.
Heeft u vragen over de proef of wilt u meedenken? Neem dan contact op met Nanet Rutten van MRA-Elektrisch.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Corinne Poort, communicatieadviseur MRA-Elektrisch of Robert Portier, Vattenfall media relaties.

Ervaart u problemen tijdens uw laadsessie op een slim laadpunt? Bel dan met de servicedesk van Vattenfall: 088 363 7991

NB De slim laden proef van Vattenfall is tijdelijk gestopt in verband met een technisch probleem.

groen-en-slim-laden-mra-elektrisch