Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Zeist en Dijk & Waard
deze pilot liep in 2021,2022 en 2023 en is inmiddels afgerond

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Haarlem
deze pilot liep in 2021 en 2022 en is inmiddels afgerond

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Bergen NH, Edam-Volendam, Heemskerk, Huizen, Nieuwegein, Oostzaan, Ouder-Amstel en Zaanstad.

Klik hier voor meer informatie over slim laden in:
Almere, Haarlem en Zaandam
deze pilot vindt plaats in april – mei 2024

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren

Groen laden in Utrecht

De gemeenten Houten, Bunnik, Vijfheerenlanden en Utrechtse Heuvelrug werken sinds 2017 samen met We Drive Solar en MRA-Elektrisch aan slim laden. Bij slim laden verhogen of verlagen we tijdelijk de laadsnelheid om maatschappelijke doelen te bereiken.

Bij het project in de provincie Utrecht verlagen we niet alleen de laadsnelheid op bepaalde momenten, ook wordt er getest met het terugleveren van stroom aan het net vanuit de batterij van de voertuigen. Bij dit zogenaamde V2G (Vehicle-to-Grid) laden gebruiken we de opslagcapaciteit van de batterij in een elektrische auto om slim laden verder te optimaliseren. Doordat we ook elektriciteit uit het voertuig halen, kunnen we vaker en krachtiger slim laden. Op 9 laadpalen verspreid over de deelnemende gemeenten testen we de wisselstroom V2G-technologie met behulp van speciaal voor deze technologie ontwikkelde deelauto’s.

Op dit moment test We Drive Solar met haar partners de communicatie tussen de apparatuur in de daarvoor geschikte deelauto’s van Hyundai. Eerste helft 2023 wordt het daadwerkelijk V2G-laden naar verwachting gestart. Daarmee krijgen de elektrische auto’s een nieuwe rol als rijdende batterij met als doel om het elektriciteitsnet te ontlasten op momenten dat daar behoefte aan is.

De V2G-laadpaal in Odijk. Op deze laadpaal wordt in het kader van het Europese innovatietraject INCIT-EV getest met het verder integreren van deelmobiliteit en V2G-software. Door de twee functies te integreren, krijgen elektrisch rijders een betere gebruikerservaring.

Wat is slim laden?

Slim laden is het verhogen of verlagen van de laadsnelheid van een laadpaal met een bepaald doel. In de provincie Utrecht ligt de nadruk eerst op de technische werking van het V2G slim laden, het terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Waarom willen we slim gaan laden?

We Drive Solar en MRA-Elektrisch willen het laadnetwerk zoveel mogelijk uitbreiden zonder dat het elektriciteitsnet overbelast raakt én met zo min mogelijk CO2 uitstoot. Met V2X-laden (Vehicle-to-Everything) kunnen we de flexibiliteit van de batterij in de auto optimaal inzetten om deze doelen te bereiken. Zo kunnen we in één klap mobiliteit verduurzamen en de energietransitie verder helpen.

Hoe werkt het?

We Drive Solar ontwikkelt het V2G-laden momenteel voor haar elektrische deelauto’s. Omdat bij deelauto’s vanuit het reserveringssysteem bekend is hoe lang de auto op een laadpaal zal staan, zijn de mogelijkheden voor V2G groot. Voor gebruikers van de We Drive Solar Deelauto’s verandert er niets – zij kunnen rekenen op een voldoende opgeladen auto wanneer zij die gereserveerd hebben.

Is mijn auto geschikt?

Alleen speciaal daarvoor ontwikkelde voertuigen zijn geschikt voor wisselstroom V2G-laden. Bovendien vinden wij dat we alleen elektriciteit uit uw batterij mogen onttrekken met uw toestemming. Daarom passen we het V2G-laden nu alleen nog toe op de deelauto’s van We Drive Solar.
Verschillende laadpunten zijn speciaal voor dit project beschikbaar gesteld, hier kunt u uw voertuig normaal opladen. Bij de laadpaal staat aangegeven welk laadpunt geschikt is voor V2G-laden.

Hoeveel langer duurt het om mijn auto te laden?

De laadpalen van We Drive Solar hebben een laadsnelheid van 17 of 22 kW. Een voertuig met een bereik van 300 km kunt u in ongeveer 4-6 uur weer volledig opladen, afhankelijk van het type e-auto. Op sommige momenten zal het laden wat trager verlopen, omdat bij het laden rekening gehouden wordt met de situatie op de elektriciteitsmarkten.

Wat levert het mij als elektrische rijder op?

Doordat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, is er een groeiend aantal laadpalen nodig. Dit zorgt voor extra drukte op het elektriciteitsnet en in de toekomst kan dit een blokkade vormen voor het installeren van nieuwe laadpalen. Door slim te laden tijdens de drukste uren kunnen we dure investeringen in het elektriciteitsnet beperken en kunnen we tegelijkertijd de gevraagde laadpalen blijven plaatsen. MRA-Elektrisch wil dat er op termijn ook voor de elektrisch rijder een (financiële) stimulans komt om slim te laden.

Wat is het voordeel voor We Drive Solar en andere partijen?

Zodra We Drive Solar het V2G-laden heeft geïmplementeerd, zullen in eerste instantie de beheerders van het elektriciteitsnet daarvan profiteren – zij hoeven minder snel het elektriciteitsnet te verzwaren om het laden van elektrische auto’s te ondersteunen. In de toekomst kan dat ook een vergoeding opleveren voor We Drive Solar, wat in de toekomst een kostenbesparing bij het laden van haar deelauto’s kan opleveren.