Laadinfrastructuur


Het programmabureau MRA-E organiseert aanbestedingen de plaatsing en exploitatie van ruim 4.400 publieke laadpunten waarvan op dit moment zo’n 2.600 operationeel zijn. MRA-E vervult hier de opdrachtgeversrol richting de verschillende marktpartijen.

Vanuit economisch oogpunt is het doel van MRA-E toe werken naar een rendabele business case voor nieuwe laadinfrastructuur. Met de gezamenlijke aanbestedingen wordt de markt op gang geholpen en neemt het investeringsbedrag van de overheid structureel af. Want het geeft alle markpartijen de kans om tegen een scherpe prijs laadinfrastructuur aan te leggen. Er is in het werkgebied van MRA-E reeds een concurrerende markt ontstaan waar 4 van de 6 leveranciers palen hebben kunnen plaatsen in de 3 provincies. Marktpartijen willen in toenemende mate investeren door het groeiende gebruik van de laadpalen en omdat ze potentie zien in deze markt op de lange termijn.

Optimalisatie van het gebruik van de bestaande en nieuwe laadinfra met o.a. smart charging is van belang om bij te dragen aan een stabiele en flexibele energievoorziening. Het gaat hier om projecten die zorgen voor een lage en transparante prijs voor de elektrische rijder, het optimaal inzetten van de duurzame energie en het stimuleren om te laden op die momenten dat er voldoende aanbod is om overbelasting van het netwerk te voorkomen. In 2018 zal MRA-E in overleg met de G4 en gemeenten zorgen voor een transparante informatievoorziening voor de elektrische rijder, waardoor de locatie en beschikbaarheid van de laadpaal en de prijs van laden inzichtelijker wordt.

Slim laden
Met Smart Charging van elektrische auto’s verdelen we op de beschikbare elektriciteit zo goed mogelijk, zonder dat de autorijders hier last van ondervinden. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt kun je momenten van hoge opbrengst (uit bv. windenergie) of veel vraag naar energie slim en efficiënt regelen. Hiervoor is inmiddels een protocol ontwikkeld: het Open Smart Charging Protocol (OSCP). Dit beschrijft de ‘taal’ die een netbeheerder en een partij die auto’s slim aanstuurt, onderling spreken.

Knowhow
MRA-E doet dit alles niet zelf, maar gaat actief de boer op als aanjager, luisterend oor en wegwijzer. Het team heeft directe toegang tot alle noodzakelijke knowhow om e-rijden tot een succes te maken. Gemeenten of geïnteresseerde bedrijven hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen bij ons aankloppen.

In de drie provincies van het werkgebied van MRA-E (exclusief de gemeenten Amsterdam en Utrecht) staan ruim 47.000 elektrische auto’s geregistreerd (RVO, oktober 2017 ), dat is 40% van het aantal EV’s in Nederland. Een jaar daarvoor waren dit er 33.000 (RVO, september 2016). Voor de drie provincies, inclusief de gemeente Amsterdam en Utrecht, is het totaal geregistreerde aantal elektrische personenauto’s bijna 50% met ruim 56.000 (RVO, oktober 2017). Dat is 2.1% van het totaalaantal personenauto’s (ruim 2 miljoen). Landelijk ligt het aandeel van elektrische personenauto’s rond de 1,2% (van de ruim 8 miljoen).