Laadinfrastructuur


Het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) organiseert aanbestedingen en de plaatsing en exploitatie van ruim 3.000 publieke laadpunten. MRA-E vervult hier de opdrachtgeversrol richting de verschillende marktpartijen.

Vanuit economisch oogpunt is het doel van MRA-E toe te werken naar een rendabele business case voor nieuwe laadinfrastructuur. Met de gezamenlijke aanbestedingen wordt de markt op gang geholpen en neemt het investeringsbedrag van de overheid structureel af. Het geeft alle markpartijen namelijk de kans om tegen een scherpe prijs laadinfrastructuur aan te leggen. Er is in het werkgebied van MRA-E reeds een concurrerende markt ontstaan waar 4 van de 6 leveranciers palen hebben kunnen plaatsen in de 3 provincies. Marktpartijen willen in toenemende mate investeren door het groeiende gebruik van de laadpalen en omdat ze potentie zien in deze markt op de lange termijn.

Optimalisatie van het gebruik van de bestaande en nieuwe laadinfra met o.a. smart charging is van belang om bij te dragen aan een stabiele en flexibele energievoorziening. Het gaat hier om projecten die zorgen voor een lage en transparante prijs voor de elektrische rijder, het optimaal inzetten van de duurzame energie en het stimuleren om te laden op die momenten dat er voldoende aanbod is om overbelasting van het netwerk te voorkomen. MRA-E zorgt in overleg met de G4-steden en gemeenten voor een transparante informatievoorziening voor de elektrische rijder, waardoor de locatie en beschikbaarheid van de laadpaal en de prijs van laden inzichtelijker wordt.

Slim laden
Met Smart Charging van elektrische auto’s verdelen we op de beschikbare elektriciteit zo goed mogelijk, zonder dat de autorijders hier last van ondervinden. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, kun je momenten van hoge opbrengst (uit bv. windenergie) of veel vraag naar energie slim en efficiënt regelen. Hiervoor is inmiddels een protocol ontwikkeld: het Open Charge Point Interface (OCPI). Dit beschrijft de ‘taal’ die een netbeheerder en een partij die auto’s slim aanstuurt, onderling spreken.

Knowhow
MRA-E doet dit alles niet zelf, maar is actief als aanjager, luisterend oor en wegwijzer. Het team heeft directe toegang tot alle noodzakelijke knowhow om e-rijden tot een succes te maken. Gemeenten of geïnteresseerde bedrijven hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen bij ons aankloppen.

In Nederland rijden nu ongeveer 145.000 elektrische voertuigen, waarvan een belangrijk deel in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, het werkgebied van MRA-E. In 2030 zijn er naar verwachting al 1,9 miljoen e-voertuigen, onder meer omdat het kabinet wil dat alle nieuw verkochte auto’s vanaf dat jaar elektrisch zijn. Het (concept) klimaatakkoord voorziet in stimuleringsmaatregelen, terwijl het gebruik van de brandstofauto juist wordt belast. Om de groei van het elektrisch rijden bij te houden, moeten er in de drie provincies vanaf 2020 elk jaar 500 laadpalen méér worden geplaatst dan het jaar ervoor, zo is de verwachting.