Laadvisie: goed voorbereid op een toekomst vol e-vervoer

By 5 juli 2021Nieuws

In het kader van het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente voor deze zomer een laadvisie en plaatsingsbeleid opstelt. MRA-Elektrisch heeft een regionale visie ontwikkeld die gemeenten in regio Noordwest (een van de zes NAL-regio’s) op weg kan helpen. Veel gemeenten vinden dit handig en maakten er al gebruik van. De regionale visie kan gebruikt worden ter inspiratie en als basis voor gemeentelijk beleid. Teksten uit de visie mogen direct overgenomen worden. MRA-E adviseert wel om de regionale visie als gemeente te onderschrijven. Samen staan we als overheden sterker. Met een gezamenlijke visie en uniform beleid helpen we het elektrisch vervoer vooruit!

Bekijk hier de regionale laadvisie of neem contact met ons op.