Zonneweides voor laadpalen in Almere

By 24 november 2020Nieuws

MRA-Elektrisch (MRA-E) begon ooit ‘met vijf auto’s en zes laadpalen’, maar adviseert nu in totaal 79 gemeenten. Onder hen ook de gemeente Almere. Mede dankzij deze samenwerking verlopen werkprocessen efficiënter en verwacht de gemeente in 2022 twee zonneweides, waarmee de laadpalen van lokale, groene stroom worden voorzien.

‘En dat is geweldig’, zegt Jan Nabers, bij de gemeente Almere onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur voor elektrisch vervoer. ‘Dit jaar krijgen we waarschijnlijk vijfhonderd aanvragen voor laadpalen. Vorig jaar waren dat er nog driehonderd. De snelheid moet omhoog: gemiddeld duurt het nu 180 dagen van aanvraag tot plaatsing. De expertise van MRA-E helpt enorm om allerlei processen te versnellen.’

Eén kaart
De gemeente maakt gebruik van een portal waar het merendeel van de gemeenten in provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bij zijn aangesloten. In dat portal is in één oogopslag te zien in welke fase bepaalde projecten zich bevinden en welke partij bepaalde taken moet uitvoeren.

Ook heeft de gemeente Almere één plankaart met mogelijke locaties waar een laadpaal kan komen. Per locatie staat relevante informatie vermeld, zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen. ‘Door een toenemend aantal verzoeken liep het begin dit jaar niet lekker’, zegt Nabers. ‘Toen hebben we het proces opgeknipt in opvolgende stappen, op advies van MRA-E. Eerst de aanvragen, dan de infrastructuur en vervolgens de aanleg.’

Zonneweides
Mede dankzij de aanbesteding van MRA-E, gewonnen door Total, krijgt Almere ook twee zonneweides. Naar verwachting zijn de velden begin 2022 operationeel. ‘Zonder die aanbesteding was ons dat niet gelukt’, zegt projectmanager Anke Delfos van de gemeente Almere. ‘Het gaat om slechts acht hectare. Normaal gesproken gaat niemand hard lopen voor zo’n klus.’

Het is de bedoeling dat er jaarlijks 4 hectare zonneweide bij komt ten behoeve van de laadinfrastructuur. Delfos: ‘Bij mijn weten zijn we binnen MRA-E het verst hiermee. Als het over twee jaar allemaal goed loopt, zullen we die kennis delen met andere gemeenten.’

Expertise
MRA-E ontstond in 2012 als samenwerking van Amsterdam met 33 omliggende gemeenten.  ‘Amsterdam is gewoon begonnen, met vijf auto’s en zes laadpalen,’ vertelt projectmanager Maarten Linnenkamp. ‘Daardoor hebben we veel geleerd, bijvoorbeeld hoe je data kan gebruiken bij de planning. Zie je dat een laadpaal veel wordt gebruikt, dan plan je een tweede in de buurt. We sporen alle partijen aan, bijvoorbeeld de netwerkbeheerder. Daarmee hebben we structureel overleg. Ook bij de uitwerking van een locatievoorstel komt veel kijken. Bij veel van de bij ons aangesloten gemeenten ontbreekt het daarvoor aan kennis en capaciteit.’

De naam van MRA-Elektrisch dekt eigenlijk de lading niet meer: heel Noord-Holland en Flevoland is aangesloten naast gemeenten uit Utrecht. De 79 gemeenten vormen een aantrekkelijk volume bij aanbestedingen. Linnenkamp: ‘Dat scheelt in de prijs per paal, maar ook in de uniformiteit en standaard die je met zijn allen hebt. En het is bij onderhoud eveneens heel veel efficiënter.’