Who’s in charge?

By 19 juni 2019Nieuws

Tijdens WeMakeTheCity op 18 juni presenteerden onderzoekers van Hogeschool van Amsterdam (lectoraat energie & innovatie) een aantal uitkomsten van vijf jaar onderzoek naar elektrisch rijden in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bundelt en analyseert de data die de laadpalen van de G4-steden en MRA-Elektrisch genereren. Voor diverse onderzoeken vormen die data een belangrijke leidraad.

Verschillende sprekers zoomen tijdens de bijeenkomst in op monitoring van het gebruik van de laadpalen en slim laden. De mogelijkheden zijn veelbelovend. Maar hoe nu verder? Pieter Looijestijn, projectmanager laadinfrastructuur MRA-Elektrisch, stelde deze en andere vragen graag aan het publiek: ‘Wie moet de leiding nemen?’, ‘Wat is er nodig om slim laden op te schalen?’ en ‘Hoeveel invloed wil de elektrisch rijder?’

pieter-looijestijn-smart-charging

Slim laden: publiek stemt mee  
Een zaal vol vakmensen kon via de telefoon direct zijn of haar stem laten horen. De interactieve sessie met het publiek leverde debat en interessante inzichten op. Hieronder een overzicht van een aantal uitkomsten:

Het publiek is verdeeld over de vraag of alles voorhanden is om slim laden op grote schaal toe te passen. Een deel van de mensen mist nog technologie of ziet hinder door bepaalde regels, anderen willen graag snel aan de slag.

Slim laden moet volgens de aanwezige stemmers vooral gericht zijn op het voorkomen van overbelasting van het net en het reduceren van CO2-uitstoot.

Het overgrote deel van de stemmers in het publiek vindt dat de opstartkosten voor het opschalen van slim laden door de overheid gedragen moeten worden. Slechts een klein deel wijst hier andere partijen of de e-rijder voor aan.

Maar liefst 80% van de stemmers vindt dat financiële voordelen van slim laden naar de elektrische rijder moeten gaan. In de zaal werd wel aan de orde gesteld dat de partij die investeringen doet, hier ook iets voor terug moet krijgen.

Een krappe meerderheid geeft aan dat de e-rijder in ieder geval op de hoogte gesteld moet worden van het feit dat de auto slim wordt geladen of zelfs akkoord moet geven. Het is duidelijk dat de elektrische rijder in ieder geval betrokken moet worden.

Het grootste deel van het publiek liet weten dat een extra zakcentje vooral reden is voor e-rijders om akkoord te gaan met het slim laden van hun auto.

Bekijk alle resultaten van de vragen die Pieter aan het publiek stelde.

Actueel inzicht in elektrisch laden
Voor verschillende onderzoeken vormt de data uit de laadpalen van de G4-steden en MRA-Elektrisch een belangrijk uitgangspunt. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bundelt en analyseert de data die de palen genereren. Op deze manier kunnen we actuele laadgegevens met de buitenwereld delen, bijvoorbeeld via de website EVdata.nl. Voor beleidsmakers is data-analyse essentieel voor inzicht in het gebruik van de laadpalen en de uitrol van nieuwe laadinfrastructuur. Ook op het gebied van slim laden en prijstransparantie wordt samen nieuw onderzoek geïnitieerd.