Opladen

Wat kost laden bij een laadpaal van MRA-Elektrisch?

De kosten voor elektrisch laden zijn gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. Op dit moment zijn er drie aanbieders van laadpalen. Met hen maken wij afspraken over de maximale laadprijs. Elk kwartaal kan de laadprijs veranderen. De actuele prijs inclusief btw is:

Shell Recharge / ubitricity:    € 0,43 per kWh (per 01/05/24)

TotalEnergies:      € 0,45 per kWh (per  01/05/24)

Vattenfall:             € 0,48 per kWh (per 01/07/24)

De inzet van MRA-Elektrisch is dat elektrisch rijden aantrekkelijk blijft. Met andere woorden: goedkoper dan rijden op benzine of diesel.

Eigen laadpas of app
Naast de kosten voor de hoeveelheid geladen stroom (kWh) geldt er ook een ‘starttarief’. Dit zijn kosten voor het gebruik van de laadpas of app. Dit is meestal een vast bedrag per laadsessie, maar kan ook een vast bedrag per maand zijn. Laadt u zonder laadpas? Dan betaalt u een vast bedrag per laadsessie van ongeveer € 0,40 – € 0,60.

Als u twijfelt of het juiste bedrag bij u in rekening is gebracht, kunt u het beste contact opnemen met de aanbieder van uw laadpas. Komt u er samen niet uit? Dan vernemen wij uw vraag, tip of klacht graag via laadpalen@mrae.nl.

Het laadtarief op jullie website komt niet overeen met het laadtarief wat de laadpaalbeheerder rekent?

Eventuele verschillen kunnen te maken hebben met bijkomende kosten die door een laadpasaanbieder worden berekend. Deze kunnen per laadpasaanbieder verschillen. Als u twijfelt of het juiste bedrag bij u in rekening is gebracht, kunt u het beste contact opnemen met de aanbieder van uw laadpas.

Waarom verschillen de (gemiddelde) laadtarieven tussen gemeenten binnen de MRA-E regio?

Binnen de MRA-E regio (de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met uitzondering van Amsterdam en Utrecht) gelden dezelfde laadtarieven. MRA-E heeft echter meerdere concessieovereenkomsten lopen die op verschillende momenten met verschillende tariefbepalingen zijn afgesloten. Deze contracten hebben andere voorwaarden, exploitatieperiodes, inhoudelijk eisen aan hardware en dienstverlening waardoor het laadtarief kan verschillen. De laadtarieven worden 1 of meerdere keren per jaar geïndexeerd op basis van een aantal factoren waaronder de energietarieven, loonontwikkelingen en kosten voor aansluitingen bij netbeheerders.

Daarnaast is het mogelijk dat uw gemeente zich op een later moment heeft aangesloten bij MRA-E, dat een aantal laadpalen op een later moment zijn ingevoegd of dat er nog laadpalen staan die niet door MRA-E worden beheerd maar die de gemeente in eigen beheer heeft.

Waarom zijn de laadtarieven in andere gemeenten buiten de MRA-E regio lager?

Wij hebben geen inzicht in de inhoud van de concessieovereenkomsten van andere gemeenten buiten onze regio. Waarschijnlijk is dat ook in andere gemeenten en regio’s een mix aan lopende concessieovereenkomsten actief is, die onderling verschillen in onder meer voorwaarden en indexatieregelingen. Net als in onze regio ontstaan hierdoor verschillen in laadtarieven.

Rijd ik bij laden op een laadpaal van MRA-Elektrisch op groene stroom?

Ja, al onze laadpalen leveren 100% groene stroom. Bovendien maken we met steeds meer van onze laadpaalexploitanten ook de afspraak dat deze stroom in de regio wordt opgewekt. Zo worden al onze nieuwe laadpalen voorzien van groene stroom die is opgewekt in één van de drie provincies: Noord-Holland, Utrecht of Flevoland.

Hoe snel kan ik mijn elektrische auto opladen bij een laadpaal van MRA-Elektrisch?

De laadpalen van MRA-Elektrisch kunnen per oplaadpunt tegelijkertijd 8,6 kW vermogen leveren. Door load-balancing kunnen de nieuwste laadpalen als er één auto is aangesloten tot 17 kW leveren. Heeft u een plug-in hybride voertuig? Dan is uw auto vaak alleen geschikt voor enkelfase laden, de laadpaal kan u dan maximaal 3,7 kW per laadpunt leveren. De laadsnelheid neemt af als uw accu bijna volgeladen is.
Het laadvermogen en de accucapaciteit bepalen samen hoe lang het duurt om uw auto vol te laden, bijvoorbeeld:
 • Heeft uw auto een accucapaciteit van 30 kWh dan kunt bij een laadvermogen van 11 kW in circa 3 uur van 0% naar 100% laden.
 • Heeft uw auto een accucapaciteit van 50 kWh dan kunt bij een laadvermogen van 17 kW in circa 3 uur van 0% naar 100% laden.

Onze laadpunten zijn ingericht op ‘parkeerladen’. Daarmee bedoelen we dat de laadpalen meestal staan op locaties waar e-rijders langere tijd verblijven. Bijvoorbeeld thuis of op het werk.  Op deze locaties kunt u door het langere verblijf en bij het aangeboden vermogen in de meeste gevallen met een volle accu vertrekken.

Waardoor wordt het laadvermogen van een publieke laadpaal bepaald?

Het laadvermogen van een laadsessie wordt door drie factoren bepaald:

  1. Netaansluiting
  2. Laadpaal
  3. Voertuig

Hierbij geldt dat het haalbare vermogen wordt bepaald door de ‘zwakte schakel’. Bijvoorbeeld een zware netaansluiting en moderne laadpaal in combinatie met een eenvoudige lader in de auto geeft alsnog een laag laadvermogen.

Het vermogen kan daarom als volgt worden bepaald:

  1. Laadpalen kunnen maximaal 22 kW aan vermogen leveren. Echter de standaard netaansluiting beperkt deze waarde;
  2. Bijna alle losstaande laadpalen hebben een 3 x 25A netaansluiting, hiermee is een laadvermogen van maximaal 17,3 kW haalbaar;
  3. Dit vermogen wordt verdeeld over twee laadpunten;
  4. Afhankelijk van het type voertuig dat aansluit en het aantal (1 of 2) kan vervolgens het vermogen berekend worden.

Op veruit het grootste deel van het publieke laadnetwerk en met de meerderheid van de elektrisch voertuigen kan parallel 8,6 kW per laadpunt worden geladen.

Enkel 3-fase 16A voertuig Twee 3-fase 16A voertuigen
11 kW
~ 500 km / 8 uur.
8,6 kW
~ 400 km / 8 uur

Tot slot zijn er drie andere factoren die het laadvermogen bepalen:

 1. Als het voertuig bijna vol is, kan het laadvermogen vanuit het voertuig beperkt worden ten einde de levensduur van de batterij te verlengen;
 2. De laadpaalexploitant verstuurt een slim laden profiel waardoor het maximale vermogen wordt beperkt met het oog op bepaalde maatschappelijke doelen, dit gebeurt in opdracht en overleg van de overheden die eigenaar zijn van de laadpaal;
 3. Laadpunten op laadpleinen delen een grotere netaansluiting. De laadpleinen dienen een netaansluiting te hebben waarbij vergelijkbare vermogens worden geboden per laadpunt.

De publieke laadpunten op straat en in laadpleinen zijn er voor parkeerladen: laden op een bestemming waar de elektrisch rijder langere tijd verblijft . De elektrisch rijder laadt zijn voertuig gedurende het verblijf van 8 uur of meer bij en kan met een comfortabel bereik door naar de volgende bestemming. Typische locaties voor straatladen zijn het laadpunt in de woonwijk of nabij een bedrijfspand. Hier kan dicht bij huis ’s nachts of onder werktijd gedurende langere tijd worden bijgeladen. Het bereik van 400 km valt ruimschoots binnen de gemiddelde afstand van woon-werkverkeer in Nederland van 22,6 kilometer en biedt ook veel andere soorten ritten een oplossing. Voor langere afstanden bieden snelladers een oplossing.

Elektrisch rijders die kiezen voor een voertuig dat op 1-fase laadt en toch gebruik maken van publiek laden zijn in het minst gunstige geval – namelijk als zij gedurende de volledige laadsessie tegelijkertijd met een 3-fase voertuig op dezelfde laadpaal aan het laden zijn – op 2,9 kW vermogen aan het laden. Dit staat gelijk aan circa 120 km bijladen in 8 uur.  Omdat 1-fase voertuigen meestal hybride overtuigen zijn met een beperkte batterijomvang volstaat ook hier het geboden vermogen.

Hoe zit het met de brandveiligheid van een elektrische auto en een laadpaal?

Met een toename van het aantal elektrische auto’s komen logischerwijs ook meer ongevallen voor waarbij elektrische auto’s betrokken zijn. Er zijn gevallen bekend waarbij de accu kan zorgen voor brand. De brandweer bekijkt samen met de autofabrikanten hoe een brand in de accu snel en voortvarend geblust kan worden.

Over brandveiligheid in parkeergarages heeft MRA-Elektrisch samen met de G4-steden vragen en antwoorden opgesteld (augustus 2020).

Soms geven burgers bij hun gemeente aan dat zij bang zijn voor de brandveiligheid van een laadpaal. De laadpalen die via MRA-Elektrisch door gemeenten worden geplaatst, voldoen aan zeer hoge kwaliteits- en veiligheidseisen. Dat betekent niet dat er zich geen calamiteit kan voordoen.

De brandweer raadt particulieren af om een elektrische auto zelf met water te blussen. Zeker als deze aangesloten is op een laadpaal. Hoewel het risico relatief laag is, is er kans op elektrocutie. De brandweer zal de auto daarom altijd eerst loskoppelen van het laadpunt. Een woordvoerder laat weten dat incidenten met hoogspanning onderdeel vormen van de basisopleiding van de brandweer en veel geoefend worden. Hiervoor zijn duidelijke protocollen opgesteld zodat brandweerlieden weten hoe ze moeten handelen.

Hoeveel laadpunten heeft een laadpaal van MRA-Elektrisch?

Onze laadpalen hebben bijna allemaal 2 laadpunten. Op laadkaart.mrae.nl kunt u terugvinden hoeveel laadpunten elke laadpaal heeft.

Welke stekker kan ik gebruiken voor het laden op een MRA-E laadpaal?

Onze laadpunten zijn geschikt voor laden met een type 2-stekker (Mennekes). De connector aan de auto kant is niet volledig gestandaardiseerd. Omdat de connector aan de laadpaal is gestandaardiseerd naar type 2, kunt u altijd een geschikte laadkabel vinden.

Met welke laadpas kunt u bij een MRA-E paal laden?

U kunt elke laadpas gebruiken om uw auto bij een van onze laadpalen op te laden.

NB: Helaas werken enkele laadpassen (nog) niet bij laadpalen van Ubitricity. Ubitricity is hard aan het werk om dit probleem op te lossen zodat er op korte termijn met alle laadpassen bij laadpalen van Ubitricity geladen kan kan worden.

Waar kan ik als toekomstige e-rijder straks mijn auto opladen?

Bij de keuze voor een elektrische auto wordt vaak gekeken naar de laadvoorzieningen in de buurt. Als die er nog niet of weinig zijn, kunt u een verzoek doen voor een nieuw laadpunt. Over het algemeen kan voor de gemeenten in de regio van MRA-Elektrisch (provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) gesteld worden dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan: de elektrische rijder is inwoner van of werkt in de gemeente, is eigenaar of heeft de beschikking over de elektrische auto die minimaal 45 km volledig elektrisch kan rijden, heeft geen eigen parkeerplek en kan in een straal van 300 meter niet laden.

Als een (toekomstige) elektrische rijder aan de gestelde voorwaarden van de gemeente voldoet, wordt een nieuwe laadlocatie gezocht en gerealiseerd. Tussen de aanvraag en het plaatsen van een openbare laadpaal zit gemiddeld 18 weken. Per gemeente kan de doorlooptijd (van verzoek tot daadwerkelijke plaatsing van een laadpaal) zeer verschillen. We blijven dit proces met alle betrokken partijen versnellen.

Op de laadkaart ziet u een overzicht met laadpalen die zijn geplaatst en in voorbereiding zijn in de regio van MRA-E (provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht).

Hoe weet ik waar ik kan laden over de grens?

Er zijn verschillende digitale kaarten en apps voor op de mobiele telefoon. Deze techniek wordt steeds verder ontwikkeld. In de apps is meestal ook te zien welke laadpalen vrij, in gebruik of tijdelijk buiten gebruik zijn. In veel elektrische auto’s geeft het navigatiesysteem ook aan waar de dichtstbijzijnde laadpunten zijn. Voorbeelden van apps om actieve laadpunten in Nederland en Europa te zien zijn:

Oplaadpalen.nl

Oplaadpunten.nl

Charge Assist

Charge Map

New Motion

Laadkaart MRA-E
Overzicht met laadpalen die zijn geplaatst en in voorbereiding zijn (alleen in Nederland in de regio van MRA-E in provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht).

Kan ik zelf kiezen hoe snel mijn auto laadt?

Op dit moment kan een elektrische rijder, bij de laadpunten van MRA-Elektrisch, nog niet zelf kiezen hoe snel zijn auto laadt. In de (nabije) toekomst is er de ambitie om e-rijders te betrekken en een keuze te bieden. Zo kunnen we toe naar meer slim laden. Een e-rijder geeft dan bijvoorbeeld aan op welk tijdstip hij weer vertrekt. Als er voldoende tijd is – bijvoorbeeld een hele nacht – om de auto te laden, kan er met duurzame energie geladen worden op het moment dat die beschikbaar is én het net niet overbelast wordt. Dit kan ook voordeel opleveren voor de e-rijder, zoals een voordelig laadtarief.

Hoe snel een auto nu kan laden, hangt af van het laadvermogen van het laadpunt en de auto af.

Lees hier meer over in ‘Hoe snel kan ik mijn elektrische auto opladen bij een laadpaal van MRA-Elektrisch?’

Kan ik kiezen voor slim laden? En wat houdt dat in?

Op dit moment kan een elektrische rijder, bij de laadpunten van MRA-Elektrisch, nog niet zelf kiezen voor slim laden. In de (nabije) toekomst is er de ambitie om e-rijders te betrekken en een keuze te bieden. Een e-rijder geeft dan bijvoorbeeld aan op welk tijdstip hij weer vertrekt. Als er voldoende tijd is – bijvoorbeeld een hele nacht – om de auto te laden, kan er met duurzame energie geladen worden op het moment dat die beschikbaar is én tijdens daluren zodat het elektriciteitsnet niet overbelast wordt. Dit koppelt het elektrisch rijden nog sterker aan de energietransitie en brengt de realisatie van milieu- en klimaatdoelen nog sneller dichterbij. Dit kan ook voordeel opleveren voor de e-rijder, zoals een voordelig laadtarief.

Waarom is de laadpaal niet in gebruik?

De netbeheerder heeft de laadpaal waarschijnlijk nog niet aangesloten.

Zie ook: wat betekenen de verschillende statussen?

De laadpaal is defect, waar kan ik dat melden?

U kunt een storing of een defect melden bij de laadpaalbeheerder: Storing laadpaal melden

Ga terug