Publieke laadpunten in gemeentelijke parkeergarages

By 17 februari 2023Nieuws

Haarlem, Almere, Alkmaar en Lelystad willen laadpunten aanleggen in hun publiek toegankelijke gemeentelijke parkeergarages. Een welkom initiatief, temeer omdat dit zorgt voor minder parkeerdruk van e-auto’s op straat. MRA-Elektrisch bereidt een gezamenlijke aanbesteding voor. Andere gemeenten zijn uitgenodigd om mee te doen.

Met de gezamenlijke aanbesteding creëert MRA-E volume, wat het voor marktpartijen interessant maakt om in te schrijven. Dit vergroot de kans op een aantrekkelijk aanbod voor laadinfrastructuur, waarbij MRA-E stuurt op hoge kwaliteitseisen. We putten onder meer uit de ervaring bij het maken van een stappenplan over laadpunten voor VvE’s in parkeergarages in appartementencomplexen. We maken vraagprognoses en brengen de technische situatie in kaart met de gemeenten die zich direct aansluiten. MRA-E ontzorgt de deelnemende gemeenten ook voor het beheer en onderhoud van de laadinfrastructuur. Dat bespaart veel tijd en mankracht – wel zo efficiënt!

Doet uw gemeente mee met de gezamenlijke aanbesteding?                                                                                                                                              Meedoen met de gezamenlijke aanbesteding kan nog, ook als uw gemeente niet van plan is om al in 2023 laadpunten te plaatsen. Dit geven we aan in de uitvraag. Deze gemeenten brengen op een later moment zelf de technische situatie in kaart. Zo kunnen zij op een later moment starten met het plaatsen van de laadpunten, en toch profiteren van de voordelen van de gezamenlijke aanbesteding.  Meedoen of meer weten? Neem dan contact met ons op.

Electrische auto laad op in parkeergarage