Privaat laden en laden binnen VvE’s

By 2 november 2021Nieuws

Het privaat laden vraagt inzet van het projectbureau want met alleen publiek laden komen we er niet. Het plan van aanpak voor privaat laden dat MRA-Elektrisch opstelt, geeft de aanleg van laadpunten op privéterrein een extra stimulans. Een nieuw stappenplan speciaal voor VvE’s is er al. Dat geeft de aanleg van laadpunten binnen VvE’s een welkom duwtje in de rug.

Plan van aanpak privaat laden
Laadpunten op privéterrein zijn onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan laadvoorzieningen bij winkelcentra, in parkeergarages en op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers en bewoners willen hiermee aan de slag. MRA-E ondersteunt hen graag, want dit jaagt de innovatie en ontwikkeling van het laden op privéterreinen aan. Voorbeeldprojecten zoals het slimme laadstation bij logistiek dienstverlener Deudekom zijn leerzaam en helpen anderen verder. De kennis en ervaring die MRA-E hier opdoet, komt direct ten goede aan initiatieven elders. Hiernaast werkt MRA-E aan een plan van aanpak voor privaat laden. Wat kunnen we doen om het laden buiten de publieke ruimte verder te stimuleren? Het plan moet begin 2022 klaar zijn.

Laden binnen VvE’s
Ook het laden binnen VvE’s vraagt om aandacht. Gemeenten doen er goed aan initiatieven te stimuleren, zodat e-rijders op hun eigen parkeerplek kunnen laden en hiervoor niet onnodig de straat op moeten. Het stappenplan dat MRA-E samen met onder meer de G4-steden, RVO en VvE Belang heeft opgesteld, helpt VvE’s op weg. Het is beschikbaar op het gezamenlijke platform www.vveladen.nl. De website bevat bijvoorbeeld informatie over de nieuwe SEEH-subsidie en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Maandelijks trekt het platform al zo’n 15.000 unieke bezoekers. Dat laat zien dat VvE’s graag aan de slag willen en de behoefte aan informatie groot is. Voor veel VvE’s komt de nieuwe SEEH-subsidie dan ook op het goede moment. De subsidie kan worden aangevraagd voor een oplaadpuntenadvies. In dit advies geeft een deskundige aan hoe een VvE op een toekomstbestendige manier één of meer oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid kan realiseren. De subsidie kan tot 75% van de advieskosten dekken. Een welkom vliegwiel om snel meer laadpunten te realiseren!