Overheid en bedrijfsleven maken samen werk van elektrisch rijden 

By 27 oktober 2015MRA-E, Nieuws

27 oktober 2015
Op 8 oktober heeft MRA-E de samenwerking met drie marktpartijen bekrachtigd: leasemaatschappij ALD en autofabrikanten Nissan en BMW. Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: “Door kennis en kosten te delen, lukt ons wat individuele partijen in deze markt nog niet lukt. Samen brengen we de markt effectief en snel op gang.”

Met de samenwerkingsovereenkomst is volgens Post een flinke stap gezet. “We continueren de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, en hebben die met enkele marktpartijen uitgebreid. Via MRA-Elektrisch investeren we als overheid en bedrijfsleven in elektrisch rijden, en daarmee in een nieuwe, duurzame economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een beter leef- en woonklimaat voor bewoners. Want dáár gaat het elektrisch rijden voor ons allemaal het verschil maken.”

Post somde op wat er allemaal al is bereikt. Van de 60.000 elektrische auto’s in Nederland, rijden er 15.000 in MRA-E-gebied (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Naast deze e-auto’s zijn sinds 2012 enkele honderden oplaadpalen gerealiseerd. Daar komen er voor het einde van dit jaar nog 200 bij. Post sprak haar waardering uit voor de goede samenwerking tussen MRA-E en Schiphol, waardoor er nu vooral elektrische taxi’s van en naar Schiphol rijden. “Een mooi visitekaartje voor Nederland, dat steeds meer mensen laat zien dat elektrisch rijden gewoon kán. De volgende stap is het elektrificeren van bussen.”

De komende periode bekijkt MRA-E hoe elektrisch vervoer nog meer kan bijdragen aan de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Dat kán, want er is zon- en windenergie beschikbaar om elektrische auto’s te kunnen laden. De auto’s kunnen de energie gebruiken om te rijden, maar kunnen de energie ook opslaan in de accu’s en zo nodig energie terug leveren aan het net.