Mystery charger test laadnetwerk

By 27 november 2019Nieuws

Wie in de supermarkt naar de kassabon vraagt en dan alleen een bon krijgt met het totaalbedrag, kijkt waarschijnlijk raar op. Toch is dit wat elektrische rijders nog kan overkomen. Samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is MRA-Elektrisch een onderzoek gestart naar prijstransparantie voor de e-rijder. De eerste resultaten laten zien dat er nog veel te winnen valt.

Zoals mystery shoppers de dienstverlening in winkels en restaurants testen, zo heeft een mystery charger met een elektrische auto 39 laadpalen bezocht. Het onderzoek vond plaats in MRA-E-gebied (80 gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en is de opmaat naar een periodieke monitor. Bij de laadpalen is ook gekeken naar de informatievoorziening, de kwaliteit van de locatie en de laadsnelheid.

Punt aan de horizon
Zoals iedere consument willen e-rijders graag weten waar ze aan toe zijn: wat betaal ik en hoe is die prijs opgebouwd? Klopt wat mij wordt beloofd met de factuur? Dat dit helder is, is een belangrijke succesfactor voor het elektrisch rijden. Wie een stad binnenrijdt, moet op zijn navigatiescherm direct kunnen zien waar een laadpaal staat, of die beschikbaar is, met welk vermogen er kan worden geladen en hoeveel dat kost. Dat is het punt aan de horizon waar we naartoe werken. MRA-Elektrisch participeert hiervoor onder meer in IDACS, dat op landelijk niveau National Access Points ontwikkelt. Ook is MRA-E partner in het Europese project evRoaming4EU, waarin het Open Charge Point Interface protocol (OPCI) wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. OCPI verbetert de toegang tot de laadpaal en vergemakkelijkt de data-uitwisseling tussen serviceproviders en laadpaaloperators. Daarmee is het dé sleutel voor een optimale informatievoorziening van de elektrische rijder.

Aanknopingspunten voor verbetering
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de inzet van een mystery charger goede aanknopingspunten voor verbetering kan opleveren. De facturen die de mystery charger voor de laadsessies ontving, kwamen zowel qua prijs als qua prijsinformatie niet altijd overeen met wat verwacht werd. Ook in de laadsnelheden was variatie te zien. MRA-Elektrisch en de HvA willen het vervolgonderzoek dan ook verdiepen en verbreden. Bent u een belanghebbende zoals een e-rijder, werkgever, gemeente of exploitant van een parkeergarage die in laadinfrastructuur heeft geïnvesteerd, en wilt u meedoen met het onderzoek? Neem dan contact met ons op.