MRA-Elektrisch start project Smart Charging

1 juli 2016

Laden in daluren beter voor milieu en portemonnee
Om overbelasting te voorkomen is MRA-Elektrisch – een samenwerkingsproject van de overheden in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland – gestart met het project Smart Charging. Het werkt als volgt: wanneer de elektrische auto in de piekuren tussen 17.00 en 20.00 uur op de laadpaal wordt aangesloten, wordt de auto niet meteen opgeladen. Het opladen start pas om 20.00 uur wanneer de energievraag afneemt. Wil de bestuurder de auto toch in de piekuren opladen, omdat hij bijvoorbeeld diezelfde avond zijn auto weer wil gebruiken, dan kan hij het opladen aanzetten via een speciale app.

Het aantal elektrische auto’s groeit. Inmiddels rijden er in Nederland 100.000 elektrische voertuigen, De auto’s worden vooral aan het eind van de middag en aan het begin van de avond aan de laadpaal gekoppeld. Dat is het moment dat mensen thuiskomen van hun werk en er in het huishouden ook veel stroom wordt gebruikt. Het elektriciteitsnetwerk wordt dan zwaar belast. Wanneer op datzelfde moment veel elektrische auto gaan opladen moet in de toekomst het elektriciteitsnetwerk worden verzwaard en wellicht extra (kolen)centrales worden bijgeschakeld om aan de vraag te voldoen. Dan schiet elektrisch rijden als bijdrage aan de energietransitie zijn doel voorbij.

Buiten piekuren laden beter voor milieu, en portemonnee
Het laden in de daluren is behalve goedkoper ook beter voor het milieu, omdat hier gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Zo wordt de elektrische rijder gestimuleerd zijn elektrische auto vooral buiten de piekuren op te laden. In de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Wijdemeren wordt hiervoor aan 50 elektrische rijders een speciale laadpas aangeboden. De drie gemeenten zijn de eerste in het MRA-Elektrisch-gebied die dit doen. De gemiddelde gebruiker kan hierdoor per jaar ruim 200 euro voordeliger uit zijn. De proef duurt 2 jaar.

Het pasje is in het hele land te gebruiken met dezelfde gedifferentieerde tarieven. Dit is een groot voordeel gezien het grote aantal aanbieders dat er momenteel is: bijna 200. De eerste abonnees in de drie regio’s hebben zich inmiddels aangemeld.

Over MRA-Elektrisch
MRA-Elektrisch is in 2012 gestart om het elektrisch vervoer in de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren. Het projectgebied beslaat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Bijna tachtig gemeenten in de drie provincies trekken hiervoor samen op met de Stadsregio Amsterdam en marktpartijen. De focus ligt op de uitrol van een netwerk van openbare oplaadpunten in de regio, het stimuleren van meer elektrische auto’s bij bedrijven en overheden, samenwerking met overheden en markt en het delen van kennis. Ook houdt MRA-E zich bezig met het optimaliseren van het gebruik van de laadpalen. Zo worden we minder afhankelijk van oprakende fossiele brandstoffen. Als de prognose van 200.000 elektrische auto’s in 2020 uitkomt, scheelt dat Nederland jaarlijks 1 miljoen vaten olie.