MRA-Elektrisch gaat in Europees verband data over elektrisch rijden delen

By 7 december 2022Nieuws

MRA-Elektrisch is van start gegaan met DATA CELLAR, de ontwikkeling van een Europees dataplatform. Partijen kunnen de data gebruiken om te komen tot een efficiënter stroomgebruik en een stabieler elektriciteitsnetwerk. In dit EU-project bundelen 15 landen hun krachten. MRA-E levert data over elektrisch rijden, waar Nederland mee voorop loopt. Dankzij de Nederlandse inbreng kunnen andere EU-landen het elektrisch vervoer sneller en beter inpassen in het elektriciteitsnetwerk. “Zo helpen we het e-rijden sterker vooruit en dragen we nóg meer bij aan gezonde lucht en een beter klimaat”, aldus Pieter Looijestijn, projectleider Infrstractuur bij MRA-E. “Over onze grenzen heen.”

DATA CELLAR faciliteert de ontwikkeling van lokale energiecoöperaties (Local Energy Communities, LECs). Die spelen volgens de Europese Commissie een sleutelrol in de energietransitie. LECs zijn burgers of bedrijven die investeren in zonne- en windenergie en zich op lokaal niveau verenigen om hier méér uit te halen. Denk bijvoorbeeld aan een dorp, woonwijk of bedrijventerrein. Vooral in Zuid-Europa zijn LECs sterk in opkomst. Vaak willen zij zelfvoorzienend zijn in hun stroomgebruik.

Ons elektriciteitsnetwerk verandert
“Nu kennen we nog een centraal elektriciteitsnetwerk waarbij de stroom vooral wordt opgewekt door enkele grote energiecentrales”, aldus Looijestijn. “Maar dat verandert. Het aandeel van zonne- en wind­energie groeit. Die stroom wordt ook lokaal opgewekt en daarmee gaan we naar een combinatie van een centraal en een decentraal elektriciteitsnetwerk. LECs kunnen in dit nieuwe netwerk een cruciale rol spelen door vraag en aanbod lokaal goed op elkaar af te stemmen. Zo hoeft er minder stroom aan het landelijke netwerk te worden afgestaan of van worden afgenomen. Dat komt de stabiliteit van dit elektriciteits-netwerk ten goede én is efficiënter. Piekbelasting wordt voorkomen, je hoeft minder vaak terug te vallen op elektriciteit die is opgewekt met een gas- of kolencentrale en er zijn geen onnodige verliezen.”

Met betrouwbare data komen we verder
Wat LECs nodig hebben om hun rol te kunnen pakken zijn betrouwbare data. En dat is waar de EU met DATA CELLAR aan werkt: een centraal en dynamisch dataplatform waarin partijen betrouwbare en actuele data op een veilige manier kunnen brengen en halen. Looijestijn: “MRA-E richt zich op de levering van data over elektrisch rijden, want dat is waarmee wij al 10 jaar lang ervaring opdoen. Waar, wanneer en hoe lang laden e-rijders? In landen waar nog maar weinig laadpalen staan en deze nog niet gebundeld zijn, kunnen LECs met onze data veel voordeel doen. Het geeft ze houvast, bijvoorbeeld omdat ze op basis van die data kunnen voorspellen hoe hun laadpalen gebruikt zullen worden. Zo kunnen zij het e-vervoer sneller en beter inpassen in het lokale elektriciteitsnetwerk.”

Meerledige inbreng
In DATA CELLAR wordt een combinatie van verschillende datasets beschikbaar gesteld. In de combinatie van geagregeerde data schuilt de kracht. De aanleverende partijen houden de oorspronkelijke data voor zichzelf en houden zo de controle. De inbreng van MRA-E is meerledig. Looijestijn: “We geven aan welke datasets en datastromen voor elektrisch vervoer relevant zijn. Onze dataspecialist adviseert over de juiste taal en protocollen om de data over te brengen. Bovendien denken we mee over de veiligheid en good governance: wie krijgt op welke manier toegang tot dit platform?” Voor de ontwikkeling van DATA CELLAR heeft de EU 9 miljoen euro vrijgemaakt. Het project duurt 42 maanden.