MRA-Elektrisch deelt good practices in Europa

By 28 oktober 2021Nieuws

Vanuit de filosofie dat kennis delen loont, zit MRA-Elektrisch sinds begin 2021 in het Sustainable Transport Forum (STF). Het STF adviseert de Europese Commissie en is een platform voor kennisuitwisseling voor Europese lidstaten, publieke en private stakeholders. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitrol van een publiek laadnetwerk. Daarin loopt MRA-E voorop, zoals in juli werd opgemerkt in een notitie voor het Europese Parlement: β€˜In early 2020, MRA-E announced the selection of the concessionaire of the biggest EU tender for recharging infrastructure thus far: 20,000 new recharging points!’

MRA-Elektrisch gezien in de EU
Ook binnen Fit for 55 wordt MRA-E regelmatig genoemd als goed voorbeeld. Met het Fit for 55-pakket wil de Europese Commissie de uitstoot van broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990 met 55% verlagen. MRA-E deelt haar good practices graag, want dat kan de ontwikkeling van het elektrisch rijden in andere landen versnellen. Omgekeerd profiteren we zo ook van de kennis en ervaring die elders in Europa wordt opgedaan. Zo jagen we samen het elektrisch rijden aan. Voor zorgeloos elektrisch rijden, een schonere lucht en een beter klimaat – over onze grenzen heen.