MRA-E eerste die gebruikmaakt van Green Deal

By 8 oktober 2015Uncategorized

8 oktober 2015
Sinds juni is er een Green Deal voor de uitrol van nieuwe openbare oplaadpunten. Per oplaadpaal financiert het Rijk nu 900 euro mee. MRA-E maakt als eerste gebruik van die cofinanciering.

Voorwaarde voor de cofinanciering door het Rijk is dat het bedrijfsleven per paal minimaal 500 euro ophoest. Dat heeft MRA-E als eerste rond gekregen. “Nog voor het einde van het jaar plaatsen we tweehonderd nieuwe oplaadpalen die op deze manier door de overheid en marktpartijen samen zijn gefinancierd”, aldus projectleider Maarten Linnenkamp.

Dat is een prachtig resultaat, zeker omdat het niet eenvoudig bleek om aan de voorwaarden van het Rijk te voldoen. “De hoogte van de rijksbijdrage is laag”, licht Linnenkamp toe, “en dekt nog geen 20% van de kosten. Ons is het alleen gelukt doordat lokale overheden ook bijdragen.”

Niettemin is Linnenkamp blij met de 5,7 miljoen euro die het Rijk met de Green Deal voor nieuwe oplaadpalen heeft uitgetrokken. “Een goede investering”, vindt hij, “want uitbreiding van de laadinfrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van het elektrisch rijden. Een rendabele businesscase is er nog niet, en daarom is het goed dat de overheid de komende drie jaar nog even bijspringt. Alleen zou een fifty-fiftykostenverdeling realistischer zijn, want dan breng je de markt écht op gang. Dan investeren overheid en marktpartijen ook echt samen in iets moois: een nieuwe, duurzame economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven én een beter leef- en woonklimaat voor bewoners.”

Meer weten over de Green Deal? Kijk op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur