Marktconsultatie: marktpartijen welkom om mee te denken!

By 22 november 2018Nieuws

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een dekkend en toekomstbestendig netwerk van publieke laadinfrastructuur te realiseren. Het projectbureau organiseert ten behoeve van de gemeenten binnen de drie provincies een nieuwe aanbesteding voor het organiseren van deze laadinfrastructuur.

Voor deze nieuwe aanbesteding heeft MRA-E een aantal doelen waarop de eisen en wensen van de betreffende aanbesteding worden gebaseerd, zijnde: de e-rijder centraal, een laadnetwerk dat is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, en efficiëntie in het proces. Er is nu een marktconsultatie is opgesteld ter voorbereiding van de betreffende aanbesteding.

Waardevolle bron van informatie
Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig. Enerzijds wil projectbureau MRA-E middels deze weg de markt informeren over de opgaven waarvoor een oplossing wordt gezocht. Anderzijds wil MRA-E de haalbaarheid van de oplossingen toetsen en informatie verzamelen vanuit de markt om de uiteindelijke uitvraag van de laadinfrastructuur op te stellen. Deze marktconsultatie richt zich op de volgende opgaven:
1) Prijstransparantie en informatievoorziening van publiek laden, 2) Strategisch plaatsen laadinfrastructuur, 3) Vrije energiekeuze en 4) Slim laden.

Hierbij doet MRA-E een oproep aan marktpartijen die vanuit hun ervaring kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de verschillende vraagstukken! Dit kunnen leveranciers en exploitanten van laadinfrastructuur zijn, maar ook dienstverlenende partijen die zich bezighouden met energielevering en/of administratieve verrekening.

Lever hier uw bijdrage aan de marktconsultatie. Antwoorden kunnen tot en met 30 november 2018 worden ingezonden.