Maak elektrisch rijden zichtbaar in beleid en uitvoering

By 8 maart 2018Nieuws

MRA-Elektrisch onderstreept het belang

We willen samen meer elektrische auto’s en e-rijders verwelkomen. Een onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zien dat er behoefte is aan duidelijk beleid. MRA-Elektrisch onderstreept hóe belangrijk het is om elektrisch rijden aandacht te geven en juicht samenwerking tussen gemeenten van harte toe.

In het onderzoek geeft slechts een derde van de respondenten aan dat er binnen de gemeente beleid over elektrische mobiliteit is. Dat beeld is zorgelijk; elektrische mobiliteit groeit snel en heeft effect op de openbare ruimte waar de overheid een belangrijke rol speelt. Daarnaast kan elektrisch vervoer bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat en ook daar heeft de overheid een taak. Toch hebben vooral kleinere gemeenten niet altijd de mogelijkheid om zelfstandig beleid te formuleren of laadinfrastructuur te plaatsen. Door samen te werken lukt dat wel.

parkeren-elektrische-autoGroei sneller dan verwacht
Goed voorbeeld is de samenwerking die plaatsvindt tussen gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland via het project MRA-Elektrisch. Daar heeft 75 procent van de gemeenten een gezamenlijke aanpak en hebben partijen een uitgebreid netwerk van 2300 publieke laadpunten gerealiseerd. “Toch zijn we er nog niet,” zegt Maarten Linnenkamp, projectmanager MRA-Elektrisch. “Het besef dat elektrische mobiliteit snel groeit en veel sneller gaat dan menigeen had verwacht, is bij veel partijen -waaronder de gemeenten- nog onvoldoende duidelijk. Elektrisch rijden wordt zeker gestimuleerd maar het beleid is minder goed zichtbaar. Dat kan beter. Er moet meer aandacht komen voor het feit dát er beleid is en hoe dit uitgevoerd wordt. Partijen lijken nog onvoldoende voorbereid op de voortgaande energietransitie.”

Gemeenten delen kennis
Gemeenten kunnen veel van elkaar leren. Daarom is er elk kwartaal overleg tussen de gemeenten uit de drie provincies waar beleid, visie en uitvoeringsmaatregelen worden afgestemd. Hier wordt gesproken over directe acties om het proces te versnellen; hoe zorgen we er met alle partijen voor dat een laadpaal na goedkeuring snel geplaatst wordt? En hoe maken we duidelijk wanneer een verzoek voor een laadpaal gehonoreerd wordt en wanneer niet? Linnenkamp: “Er zijn heldere richtlijnen opgesteld, maar mensen moeten deze wel kennen. Onbekend maakt onbemind. We maken het proces rond het plaatsen van laadpalen inzichtelijk, zowel voor marktpartijen, netbeheerders en overheden als voor de e-rijder zelf. Iedereen heeft er baat bij als we de doorlooptijd versnellen. We werken samen aan een duurzame toekomst.”

Draagvlak om ambities te realiseren
De uitkomsten van de VER-enquête bieden een handvat om te zien waar de mogelijke knelpunten of weerstand kan liggen. MRA-Elektrisch benadrukt dat het draagvlak en de ambities voor elektrisch rijden breder moeten worden omarmd. Voorbereiding is daarbij essentieel voor alle betrokken partijen. De uitrol moet ook toekomstbestendig zijn. MRA-Elektrisch werkt daarom bijvoorbeeld aan een gedeeld portaal voor laadpaalverzoeken en het introduceren van slim laden over het gehele netwerk.

De transitie naar elektrisch rijden en schone lucht wordt een succes als we samen -als overheden, markt, netbeheer én elektrische rijders- optrekken. Zoals altijd biedt MRA-Elektrisch een uitgestoken hand om het gesprek aan te gaan met alle partijen die zich in deze doelstelling herkennen.