Houten ziet aantal laadpaal-aanvragen stijgen

By 30 januari 2020Nieuws

Vijf laadpaalverzoeken per week. Dat is wat de gemeente Houten nu te verwerken krijgt. En het aantal stijgt. Om snel aan de vraag te kunnen voldoen maakt de gemeente gebruik van het MRA-E-verzoekportaal. Ook zijn er voorkeurslocaties aangewezen. Dennis Wildenbeest, toezichthouder openbare ruimte, vertelt er graag over. Handige tips en tricks!

 “Elektrisch rijden past bij onze ambitie voor een energie- en klimaatneutraal Houten”, vertelt Dennis. “Nieuwe elektrische rijders helpen we dus graag goed op weg. Op dit moment zijn er 56 openbare laadpalen en nog eens negen in voorbereiding. De gemeente heeft 108 voorkeurlocaties aangewezen die afhankelijk van de verzoeken én afhankelijk van het gebruik, worden ingevuld.

nieuwe-laadpaal-plaatsenVoorkeurslocaties
Vorig jaar wees Houten deze geschikte locaties alvast voor laadpalen aan. Voor die locaties, waarvan werd vastgesteld dat ze aan alle voorwaarden voldoen, is in één keer een verkeersbesluit genomen. Als iemand een laadpaal aanvraagt, dan kan de plaatsing sneller gaan. Over de ervaring die gemeenten met voorkeurslocaties opdoen, schreven we al. Dennis: “Als we een verzoek niet kunnen koppelen aan een voorkeurslocatie, plaatsen we tijdens de publicatie in de plaatselijke krant en de Staatscourant, een extra bord met de tekst “Hier komt binnenkort een laadpaal”. Dat werkt. Hoe duidelijker je bewoners van tevoren informeert, hoe minder vragen of klachten je krijgt.”

Aanvraagportaal
Houtenaren die een laadpaal willen aanvragen, worden via de gemeentelijke website naar het MRA-E-verzoekportaal geleid. Dennis: “Wij werken sinds een paar maanden met het portaal en dat bevalt goed. De actuele informatie van alle partijen die bij de plaatsing van de laadpaal betrokken zijn, staat hierin overzichtelijk op één centrale plek. Dus geen notities op geeltjes meer en niet iedereen zijn eigen administratie. In plaats daarvan zie je meteen wie wanneer het laatste gesprek met de aanvrager heeft gehad en wat de status van de aanvraag is. Het proces van aanvraag tot plaatsing is opgeknipt in fases. In één oogopslag zie je: waar zitten we en wie is er aan zet?”

Dennis gebruikt het portaal ook als e-rijders hem bellen om te zeggen dat de laadpaal bij hen in de buurt altijd bezet is. “In het systeem is direct te zien of dit klopt, en of het tijd wordt voor een tweede laadpaal in de buurt. Dat doen we in Houten als de laadpaal meer dan 50% van de dag bezet is. Overigens geef ik e-rijders altijd de tip om een appgroep aan te maken, om af te spreken wie nu kan opladen en wie later. Dat werkt heel goed.”

Aanrader
Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Dennis: “Ik zou graag willen dat de laadgegevens van de palen eerder in het portaal te zien zijn, dus dat dit overzicht nog actueler is.” Die wens heeft MRA-Elektrisch op haar netvlies staan. Met betrokken partijen zoals gemeenten, netbeheerders en laadpaalleveranciers werkt MRA-Elektrisch voortdurend aan verbetering van het portaal en stroomlijning van het plaatsingsproces. Met als uiteindelijk doel: een zo kort mogelijke tijd tussen aanvraag en plaatsing van de laadpaal. Dennis: “Hierin trekken we samen heel goed op. Dus ook wat dat betreft kan ik andere gemeenten het gebruik van het verzoekportaal aanraden.”