Heeft uw gemeente al een laadkaart?

By 20 juli 2021Nieuws

Steeds meer gemeenten gaan alvast op zoek naar mogelijke locaties voor openbare laadpalen. Zij brengen op buurtniveau in kaart waar in de nabije toekomst behoefte aan laadpalen zal zijn, en wijzen daar alvast geschikte locaties voor aan. Hierbij gaat het om publiek toegankelijke (snel)laadpunten voor personenvoertuigen van bewoners, bezoekers en forenzen. Vraagt iemand een laadpaal aan, dan kan de plaatsing sneller gaan. MRA-Elektrisch heeft veel ervaring met het maken van realistische laadkaarten en helpt ook uw gemeente graag op weg.

Voorbereid op meer e-rijders
Een laadkaart helpt om voorbereid te zijn op een toekomst met veel meer laadpaal-verzoeken. Het is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van het aantal laadpunten dat nodig is en om nieuwe laadlocaties op slimme plekken binnen het bestaande netwerk te realiseren. Een laadkaart biedt ook kansen voor bewonersparticipatie en geeft (potentiële) e-rijders het vertrouwen dat er actief beleid is om laadvoorzieningen mogelijk te maken.

Heeft uw gemeente nog geen laadkaart en ben u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een laadkaart voor uw gemeente kan bieden? MRA-Elektrisch ondersteunt hier graag bij. Neem contact met ons op of woon de workshop ‘introductie laadkaarten’ medio september bij.