Handig! Nu ook eenvoudig datagestuurd plaatsen voor gemeenten

By 10 juli 2020Nieuws

Het gemeenteportaal van MRA-Elektrisch heeft er verschillende functies bij. Alle relevante data wordt in één oogopslag op een kaart getoond en het wordt eenvoudig om laadpalen datagestuurd te plaatsen. Heel handig, zeker nu er steeds meer laadpalen nodig zijn. Met de nieuwe functies houden we de vaart erin. Gemeenten kunnen zo beter anticiperen op de verwachte groei.

Meer inzicht in verzoeken
In het portaal kunnen gemeenten nu alle verzoeken voor laadpalen die zijn gedaan tegelijk inzien. Ze verschijnen in één oogopslag op de kaart, samen met de bestaande locaties en het gebruik van die laadpalen. Oók verzoeken van e-rijders die in het verleden zijn gedaan en eerder zijn afgewezen worden getoond. Zo is direct duidelijk hoeveel vraag er in een bepaalde buurt is. Waren er meerdere aanvragen waarbij elektrische rijders zijn verwezen naar een bestaande laadpaal, of is er recent een datagestuurd verzoek afgewezen? Dan kan het tijd zijn om nu wel een laadpaal bij te plaatsen.

De laadkaart in het portaal geeft actueel inzicht in de status van verzoeken en van locatievoorstellen. Elke aanvraag staat met het adres als een landmark op de kaart: geaccepteerd, behandeld of afgewezen. Alle openstaande verzoeken, laadpalen in bedrijf én locatievoorstellen voor nieuwe laadpalen in dezelfde buurt zijn meteen te zien. Dit maakt het beoordelen van een verzoek een stuk eenvoudiger.

Datagestuurd plaatsen
Het portaal faciliteert het vraaggestuurd (op verzoek van e-rijders) plaatsen van laadpalen.  Nieuw is dat het portaal nu ook het datagestuurd plaatsen faciliteert, op basis van uitgebreide data-analyse van het gebruik van bestaande laadpalen. Zijn de laadpalen in een bepaald gebied vaak bezet en wordt er veel geladen? Dan kan dat reden zijn om daar laadpalen bij te plaatsen. Dit besluit kan de gemeente zelf nemen. Of de laadpaalexploitant maakt een clusteranalyse en dient een verzoek bij de gemeente in. Bij dat verzoek zit dan meteen een locatievoorstel op basis van gps-coördinaten.

Door datagestuurd te plaatsen kan het laadnetwerk meegroeien met aantoonbare vraag. Zo kunnen we verzoeken van e-rijders voor zijn én blijven we responsief voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Ook aanbodgestuurde locatievoorstellen
Op sommige plekken in een gemeente zijn nog onvoldoende laadpunten aanwezig om de behoefte te kunnen meten en hoeft ook geen verzoek van een inwoner of bedrijf te worden verwacht. Denk bijvoorbeeld aan een recreatiegebied of een sportvereniging. In het portaal kunnen gemeenten nu ook aanbodgestuurde locatievoorstellen voor laadpalen maken. Zo hoeft er niet te worden afgewacht tot een e-rijder of de laadpaalexploitant een aanvraag doet. Projectbureau MRA-Elektrisch kan ondersteuning geven.

Verschillende manieren van plaatsen, vraag-, data- en aanbodgestuurd, in één portaal. Dat werkt wel zo prettig. Zo houden we de vinger nog scherper aan de pols en faciliteren we de e-rijder nog beter.

Het portaal kent nog meer handigheidjes. Een locatievoorstel kan bijvoorbeeld worden ‘stilgezet’ als er veel bezwaren komen of bij een nieuwbouwwijk die nog moeten worden opgeleverd. Ook is het mogelijk op stilgezette locaties te filteren en worden bij mijlpalen en bij vertraging automatisch berichten verstuurd. Met dit soort functies kunnen locaties eenvoudig scherp in de gaten worden gehouden. Dat komt een snelle doorlooptijd en een goede dienstverlening ten goede!

Meer weten?
Ook gebruikmaken van het MRA-E-portaal of meer weten over de nieuwe mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.