Goede start in 2016

By 8 januari 2016Uncategorized

8 januari 2016
Eind december hebben de verantwoordelijke bestuurders voor Metropoolregio Amsterdam Elektrisch de samenwerking opnieuw bekrachtigd. Dat onderstreept dat zij vertrouwen hebben in het project, waarmee overheid en bedrijfsleven het elektrisch rijden snel op weg helpen. Het projectbureau MRA-E heeft de opdracht gekregen om in 2016 de aanbesteding van nog eens vijfhonderd oplaadpalen voor te bereiden.

Via MRA-E investeren overheid en bedrijfsleven samen in het elektrisch rijden. Door kennis en kosten te delen, lukt wat individuele partijen in deze nieuwe markt nog niet lukt. Samen brengen we de markt effectief en snel op gang. Zo rijden er al ruim 20.000 elektrische auto’s in MRA-E-gebied (de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht) en realiseerde MRA-E tot eind 2015 bijna duizend openbare oplaadpunten op straat. Daar komen er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid dus minstens vijfhonderd laadpalen bij.

Door te investeren in elektrisch rijden, zetten we in op een nieuwe, duurzame economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een beter leef- en woonklimaat voor bewoners. E-auto’s kunnen op zonne- en windenergie rijden en een belangrijke rol spelen in de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Op straat kan het e-rijden voor ons allemaal het verschil maken. Geen uitlaatgassen meer en minder lawaai, waardoor het bijvoorbeeld weer leuk en gezond wordt om aan een drukke straat op een terras te zitten. Vooral op de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden zal het elektrisch rijden impact hebben: we kunnen bouwen op plekken waar dat vanwege de fijnstofnormen nu niet mogelijk is.