Snelladen in regio Noordwest

By 20 oktober 2021Nieuws

MRA-Elektrisch wil fast forward met snelladen en heeft een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van een dekkend snellaadnetwerk. En een aanbesteding voor snelladers zit in de verkenningsfase. MRA-E is onder meer benieuwd naar de visie van marktpartijen. Parallel hieraan loopt een onderzoek dat de aanbesteding kan versterken. Welke technische eisen kunnen we aan snelladers stellen?

Snellaadstations helpen range anxiety voorkomen en stellen e-rijders in staat om zonder veel oponthoud grote afstanden af te leggen. Voor de logistieke sector zijn snelladers onmisbaar. Het nieuwe plan van aanpak snelladen helpt gemeenten, ondernemers en andere betrokken partijen vooruit, en geeft houvast voor de realisatie van een dekkend snellaadnetwerk.

Aanbesteding in verkenningsfase
Ter voorbereiding op de aanbesteding voor snelladen stelt MRA-E samen met Zuid-Holland, Zeeland en de G4-steden een prognose. Hoeveel snelladers zijn er nodig? Hierbij wordt gekeken naar de laadbehoefte van drie gebruikersgroepen: personenvervoer, taxi- en doelgroepenvervoer en logistiek. Het plan van aanpak snelladen laat ons al zien dat de noodzaak tot het uitbreiden van snellaadvoorzieningen het hoogst is bij bedrijventerreinen.

De aanbesteding zit in de voorbereidingsfase en MRA-E ontvangt graag input van marktpartijen. Daarom verkennen we in eerste instantie een aanbesteding voor snelladers bij bedrijventerreinen. We horen graag van betrokkenen met welke aspecten in een aanbesteding rekening moet worden gehouden. Hoe worden de taken in de voorbereiding verdeeld? Wie wordt eigenaar van de laadinfrastructuur, de grond etc.? We starten dit jaar nog een consultatie van de markt en andere betrokkenen.

Onderzoek naar technische eisen
Ondertussen doet Royal Haskoning onderzoek naar de technische eisen die aan snelladers kunnen worden gesteld. MRA-Elektrisch is samen met de andere NAL-regio’s en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) opdrachtgever en medefinancier van dit onderzoek. De uitkomsten worden in december verwacht en benut in de aanbesteding.