Elektrisch vervoer en het coronavirus

By 26 maart 2020Nieuws

De uitbraak van het coronavirus raakt ons allemaal. Het leven van alle Nederlanders staat op zijn kop en vraagt om aanpassingen. Ook op het gebied van mobiliteit en de manier hoe we ons verplaatsen. Op dit moment gaat het plaatsen van en het onderhoud aan publieke laadpunten zoveel mogelijk door. We blijven ons als samenwerkende overheden inzetten om schone vormen van vervoer mogelijk te maken.

Hieronder geven wij antwoord op vragen die u op dit moment voor MRA-Elektrisch kan hebben.

Loopt de plaatsing van publieke laadpalen vertraging op?
Ja, dat is mogelijk. Op dit moment gaat de plaatsing van laadpalen op straat door. Dit is mogelijk zolang de veiligheid van de monteurs en omwonenden gewaarborgd is. Een vertraging bij de plaatsing kan ontstaan zodra de veiligheid in het geding is. Verder kunnen maatregelen vanuit de overheid ervoor zorgen dat het niet toegestaan is om buiten aan het werk te gaan. Daarnaast kan er in het productieproces van de laadpalen vertraging ontstaan door een tekort aan bepaalde onderdelen. Na deze onzekere periode is pas vast te stellen in hoeverre er oponthoud geweest is.

Wat betekent de coronacrisis voor de energietransitie en de versnelling naar elektrisch vervoer?
Het belang van schone lucht en klimaatbeleid blijft overeind. Er is juist nu veel aandacht voor de invloed die mobiliteit op de luchtkwaliteit heeft. We blijven ons als samenwerkende overheden inzetten om schone vormen van vervoer mogelijk te maken.

Kan ik als e-rijder nog steeds een verzoek doen voor een nieuwe laadpaal?
Ja. U kunt gewoon een verzoek indienen voor een nieuwe laadpaal via onze website. Bij het behandelen van verzoeken, het kiezen van locaties en het plaatsen van laadpalen zijn veel verschillende partijen betrokken. Denk aan: netbeheerders, de laadpaalexploitant en gemeenten. Het verschilt per gemeente of en in welke mate er vertraging kan optreden bij het behandelen van een verzoek.

Heeft de uitbraak van het coronavirus -en bijbehorende maatregelen- effect op de status van mijn verzoek?
Ja, dat is mogelijk. Bij het behandelen van verzoeken, het kiezen van locaties en het plaatsen van laadpalen zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals netbeheerders, de laadpaalexploitant en gemeenten. Het verschilt per gemeente of en in welke mate er vertraging kan optreden. Het plaatsen van laadpunten op straat lijkt op dit moment door te kunnen gaan. De veiligheid van de monteurs en omwonenden staat te allen tijde voorop.

Waar kan ik mijn elektrische auto nu laden?
Dit kan nog steeds op de meeste plekken waar u dat gewend bent. De publieke laadpunten op straat zijn actief. Het is mogelijk dat een storing op dit moment niet of pas later verholpen kan worden. Er zijn ook semi-publieke laadpunten bij bijvoorbeeld retail- en horecagelegenheden. Veel van de parkeerterreinen met bijbehorende (snel)laadpunten zijn op dit moment wel gesloten voor bezoekers.

Kijk voor de actuele status op een van de apps om te zien welke laadpalen vrij, in gebruik of tijdelijk buiten gebruik zijn.

Zijn de medewerkers van MRA-Elektrisch bereikbaar?
Ja. Ons team blijft zich dagelijks inzetten voor schone lucht en het klimaat. De medewerkers van het projectbureau werken op afstand vanuit huis. U kunt via de gebruikelijke weg contact met ons opnemen.