Elektrisch vervoer alternatief voor vervuilende diesels

By 25 september 2015MRA-E, Nieuws

25 september 2015
Niet alleen de diesels van Volkswagen zijn veel vervuilender dan gedacht, meldt de Volkskrant vandaag op de voorpagina. Ook auto’s als de Opel Zafira, BMW X3 en Audi A8 stoten in het dagelijks gebruik 10 tot 21 keer meer kankerverwekkende stikstofoxiden (NOx) uit dan volgens de limiet is toegestaan. “De gedachte dat we de ontwikkeling van duurzame mobiliteit kunnen overlaten aan de markt is failliet”, concludeert projectleider MRA-E Maarten Linnenkamp. “De oplossing is dat de overheid de regie overneemt en samen met de markt  écht inzet op schoon elektrisch vervoer.”

Verbetering van de luchtkwaliteit is een belangrijke reden waarom de overheid inzet op duurzaam vervoer. Studies in opdracht van de Europese Commissie laten zien dat de luchtvervuiling in de EU, veroorzaakt door de fijnstofdeeltjes en NOx, aanleiding zijn tot het voortijdig overlijden van bijna 350.000 burgers elk jaar. Dat komt neer op een gemiddelde levensduurvermindering van acht maanden. In de meest vervuilde gebieden is dit zelfs twee jaar.

“Tot nu toe stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame mobiliteit op twee manieren”, weet Linnenkamp. “Met stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden en door normen te stellen voor brandstofauto’s. Die normering geldt vooral voor dieselvoertuigen, waarvan bekend is dat ze relatief veel kankerverwekkende stoffen uitstoten. De gedachte was dat de markt met schonere modellen zou komen en het probleem zo zelf zou oplossen. Dat Volkswagen in plaats daarvan een chip ontwikkelde om de testresultaten te vervalsen, is dus ronduit ontgoochelend. Maar wat de Volkskrant vandaag meldt, is minstens zo alarmerend. Het verschil tussen de praktijk en de lab-tests, waarvoor autofabrikanten zelf een instituut mogen uitkiezen en bijvoorbeeld smallere banden mogen monteren en naden mogen opvullen, blijkt veel groter dan we al vermoedden.”

Een steekproef door het Brusselse onderzoeksinstituut Transport & Environment laat zien dat de diesels de euro-VI-norm, die sinds een jaar geldt, gemiddeld met een factor vijf overschrijden. Bij stadsritten is de vervuiling nog eens twee keer zo groot. Sommige modellen zijn zo vervuilend dat ze bijvoorbeeld de binnenstad van Utrecht niet in zouden mogen. Linnenkamp: “De conclusie is dat de autoproducenten hebben gefaald. De les voor de overheid is dat het kennelijk niet werkt om strengere regels op te stellen en deze effectief te controleren. Veel beter is het daarom om nu fors in te zetten op elektrisch vervoer, want onder die voertuigen hangt geen uitlaat. Het manipuleren van testresultaten is er niet bij. Elektrisch vervoer biedt ons absolute zekerheid dat er geen schadelijke uitstoot is. En als we er ook nog voor zorgen dat de benodigde elektriciteit groen wordt opgewekt, zijn we tevens minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en echt op weg naar een beter leef- en vestigingsklimaat.” De uitdaging ligt er, voor markt en overheid om nu samen te kiezen voor echt schoon vervoer en niet langer te blijven hangen in het vervoer van de twintigste eeuw.