Een gelijk speelveld voor elektrisch rijden: oplossingsrichtingen voor de heffing van energiebelasting

26 april 2016
Met diverse andere partijen hebben wij ons de afgelopen maanden gezamenlijk ingezet voor een structurele oplossing voor de energiebelasting ten aanzien van laadpalen.

Gezien de motie Weyenberg-Grashoff ten aanzien van energiebelasting, leek het ons een uitgelezen moment dit vraagstuk en de oplossingsmogelijkheden op een rij te zetten. Het rapport is opgesteld door PWC, TUe, de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en MRA-Elektrisch.

Gedurende de uitwerking van het rapport is overlegd met partijen als het Ministerie van Financiën. Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen de energiebelasting van publieke laadpalen tijdelijk met de helft te verlagen. In het rapport wordt ook op dit voorstel gereageerd, aangezien de exacte uitwerking en het debat hierover nog moet plaatsvinden. Wij wensen je veel leesplezier.

Het rapport kun je hier downloaden.