Beleid laadnetwerk blijft belangrijk in coronatijd

By 23 juni 2020Nieuws

In 2019 groeide het elektrisch rijden explosief. Het aantal laadpunten steeg met 33% en er werd aanzienlijk meer kWh geladen dan een jaar eerder: 70%. Begin 2020 zette de groei stevig door. Tot COVID-19 in maart voor een grote trendbreuk zorgde. Maar voor hoe lang? Gemeenten doen er goed aan bij de uitrol van het openbaar laadnetwerk niet achterover te leunen.

aantal-laadsessies-mra-elektrischBasis voor de genoemde cijfers zijn de data van de publieke laadpunten van MRA-Elektrisch, de G4-steden en 18 gemeenten in de regio Rotterdam. Zie www.evdata.nl. Met circa 8.000 laadpunten omvatte dit netwerk in 2019 zeker 65% van alle openbare laadpunten in ons land. Het aantal unieke gebruikers groeide dat jaar met 50% naar bijna 60.000, terwijl de laadpunten vaker bezet waren en effectiever werden gebruikt. Heel mooi, zult u zeggen, maar wat betekent dit na corona allemaal nog? Eén belangrijke les valt er hoe dan ook te trekken: het vraaggestuurd plaatsen van laadpalen loont. Dat biedt houvast in onzekere tijden.

Vraag- en datagestuurd laden loont
MRA-Elektrisch hanteert de methodiek van vraaggestuurd plaatsen. Een openbare laadpaal wordt geplaatst als er een e-rijder is die aangeeft daar behoefte aan te hebben in zijn buurt. Sinds dit jaar plaatst MRA-E laadpalen ook datagestuurd: als de monitoring laat zien dat laadpalen in een bepaalde buurt zo goed worden gebruikt dat uitbreiding hier welkom is. Beide manieren van plaatsen geven laadpaalexploitanten en gemeenten de zekerheid dat het laadpunt ook daadwerkelijk zal worden gebruikt. De cijfers over 2019 laten zien dat de aanpak werkt: er werd een forse groei én een intensiever gebruik van het netwerk gerealiseerd. Het netwerk groeide mee met het aantal elektrische auto’s op de weg en e-rijders bleven goed gefaciliteerd. Nu we door corona in onzekere tijden zijn terechtgekomen, is vraag- en datagestuurd plaatsen nog aantrekkelijker. De methoden bieden houvast. Daarmee zijn dit dé manieren om verantwoord laadpalen te blijven plaatsen. Dat is nodig, want de komende jaren zullen er hoe dan ook meer openbare laadpunten nodig zijn.

Meer e-vervoer in nabije toekomst
Hoewel het door corona minder snel gaat, zal het aantal e-auto’s op de Nederlandse wegen blijven groeien. Want ga maar na: autofabrikanten leggen zich steeds meer toe op de (exclusieve) productie van e-modellen en de aanschafprijs daalt. Daar verandert corona niets aan. En het kabinet houdt onverminderd vast aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Iedere nieuw verkochte auto elektrisch en twee miljoen e-auto’s op de weg in 2030, dat blijft de inzet. Zo zijn we onvermijdelijk op weg naar een toekomst met meer e-vervoer.

Gemeenten staan dus onverkort voor de opgave het e-rijden te faciliteren. Uitgaande van de ambitie van het kabinet zijn er in 2030 landelijk 200.000 publieke oplaadpalen nodig. MRA-Elektrisch heeft de landelijke ambitie voor iedere gemeente in haar werkgebied vertaald naar lokaal niveau. Dat is een goed uitgangspunt om de gemeentelijke organisatie op haar opgave voor te bereiden en te komen tot een effectief beleid. Ook als het minder snel blijkt te gaan dan we zouden willen. Met vraaggestuurd plaatsen kan er altijd direct worden bij- of afgeschaald.

Goed vooruit kijken
Corona stopt de ontwikkeling van het elektrisch rijden niet en achteroverleunen bij de uitrol van het publieke laadnetwerk is dus geen optie. Meer dan voorheen vraagt die uitrol wél om een flexibele aanpak. Dat kan door de laadpalen vooral vraaggestuurd te plaatsen. Ook is het zaak goed vooruit te blijven kijken. Hoe kunnen gemeenten nu al op de toekomstige vraag naar laadpunten anticiperen? Elke regio maakt een plan van aanpak om aan de slag te gaan met de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). MRA-Elektrisch bracht de opgave al in kaart en maakte een actieplan. Elke gemeente maakt beleid met eigen duurzame ambities en doelen. Ook in tijden van corona houden we vinger aan de pols om gemeenten hierbij te helpen en het elektrisch rijden optimaal te faciliteren.

Weten hoe MRA-Elektrisch uw gemeente kan ondersteunen bij het opstellen van beleid? Neem contact met ons op.