Aantal laadpaalverzoeken stijgt explosief

By 6 maart 2020Nieuws

Het aantal verzoeken voor een laadpaal dat MRA-Elektrisch maandelijks ontvangt, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Van 171 in januari 2019 tot 322 in december. In het laatste kwartaal van 2019 was de groei zelfs explosief.

Dat er eind 2019 extra veel aanvragen zijn gedaan, is niet verwonderlijk. Vanwege de fiscale bijtelling was het aantrekkelijk om nog voor 31 december een elektrische auto aan te schaffen. Maar er speelt meer. In 2019 zijn er veel nieuwe e-modellen op de markt gekomen. De actieradius is flink gestegen, terwijl de aanschafprijs fors is gedaald. Dat maakt dat naast zakelijke rijders nu ook particulieren beginnen over te stappen.

Goed voorbereid
Gemeenten staan in 2020 voor de uitdaging om voorbereid te zijn op nóg meer laadpaalverzoeken, want daar zijn goede aanwijzingen voor. De trend richting modellen met een groter bereik en een lagere aanschafprijs zet door. En dat terwijl er mogelijk ook een nieuwe stimuleringsregeling komt. Dat voornemen is in ieder geval vastgelegd in het klimaatakkoord.

MRA-Elektrisch ontzorgt gemeenten
Met de concessie voor 20.000 nieuwe laadpalen, een gestroomlijnd plaatsingsproces en deskundige regioadviseurs helpt MRA-E gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met een vlotte afwikkeling van de aanvragen. Die aanpak heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Nu de volumes toenemen, probeert MRA-E gemeenten verder te ontzorgen. Zo kunnen gemeenten de behandeling van de laadpaalverzoeken volledig uitbesteden aan MRA-E. Zonder extra kosten. Datzelfde geldt ook voor het opstellen van het locatievoorstel. In de nieuwe concessie is opgenomen dat Total (tot voor kort PitPoint) voor plaatsing van de laadpaal desgewenst ook de bebording en de afzetting van het parkeervak regelt. Het enige wat de gemeente dan hoeft te doen, is akkoord geven op de locatie en het parkeerbesluit nemen.

Meedoen of weten wat MRA-E voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.