Aanbesteding 35.000 nieuwe publieke laadpunten

By 9 november 2023Nieuws

Er is veel belangstelling voor de gezamenl─│ke aanbesteding publieke laadpunten die MRA-Elektrisch voor alle deelnemende gemeenten organiseert. Dat blijkt uit het grote aantal vragen en reacties na publicatie van de aanbesteding.

In deze Europese aanbesteding gaat het om het plaatsen, beheren en exploiteren van maximaal 17.500 publieke laadpalen. Elke laadpaal heeft twee stekkers, dus in totaal worden er maximaal 35.000 nieuwe oplaadpunten gerealiseerd. Op 30 augustus jl. vond er in het Provinciehuis in Haarlem een informatiebijeenkomst plaats. Hier werden marktpartijen door MRA-Elektrisch onder andere geïnformeerd over drie belangrijke speerpunten in de aanbesteding:

Uitbreiding van het basisnetwerk
De huidige concessie voor het plaatsen van nieuwe publieke laadpunten (door TotalEnergies) loopt eind 2023 af. In verband met de groei van elektrisch vervoer is het belangrijk dat het basisnetwerk de komende jaren verder wordt uitgebreid. De nieuwe concessie zal mede daarom aan drie marktpartijen gegund worden. Dat zorgt namelijk voor meer installatiecapaciteit maar ook voor risicospreiding en gezonde concurrentie. “Marktpartijen kunnen op basis van prestatie straks meer of minder plaatsingsopdrachten verdienen. We hopen hiermee op een snelle en kwalitatieve opschaling van het basisnetwerk van laadpunten in de regio”.

Inpassing in de openbare ruimte
Omdat er steeds meer laadpalen in de openbare ruimte geplaatst worden is het belangrijk dat deze goed in de ruimtelijke omgeving passen. “In de aanbesteding dagen we marktpartijen uit om mee te denken in oplossingen voor een optimale ruimtelijke inpassing”. Denk hierbij aan de omvang, vormgeving en (circulair) materiaal gebruik in het laadpunt, maar bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid voor gemeenten om een specifieke kleur laadpaal aan te vragen. Dit zal waarschijnlijk nog niet vanaf de start van de overeenkomst beschikbaar zijn, maar gedurende de looptijd beschikbaar komen.

Elektrisch rijden aantrekkelijk maken
Naast het geboden serviceniveau en de gebruikerservaring van de E-rijder is het uitgangspunt dat elektrisch rijden financieel aantrekkelijker is dan het rijden in benzineauto’s. Van marktpartijen wordt daarom gevraagd dat prijzen transparant zijn en er ad-hoc betalingsmogelijkheden aangeboden worden op het laadpunt. Daarnaast draagt de mogelijkheid voor marktpartijen om variabele laaddiensttarieven in te voeren ook bij aan het aantrekkelijk maken van elektrisch rijden. Verder wordt bij het vaststellen van de laadprijs gekeken naar de benzineprijs, zodanig dat de laadprijs bij voorkeur altijd lager is. “Daarmee hopen we de transitie naar elektrisch vervoer te versnellen.”

De definitieve gunning zal rond maart – april 2024 bekend gemaakt worden.