19 miljoen schone kilometers in 2017

By 7 juni 2018Nieuws

In 2017 werden bij de publieke oplaadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aanzienlijk meer elektrische kilometers geladen dan een jaar eerder. In totaal werd er 3,8 miljoen kWh ofwel 16% meer geladen dan in het jaar ervoor, zo blijkt uit analyse van de laaddata door de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De circa 3,8 miljoen kWh die in 2017 op de openbare laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht werden geladen, komen overeen met zo’n 19 miljoen schone kilometers. Dat is een flinke bijdrage aan een schonere lucht en een beter klimaat. Het aantal unieke gebruikers groeide in 2017 met bijna 10%. MRA-Elektrisch laat de laaddata door HvA bundelen en analyseren omdat dit een solide basis geeft om het elektrisch rijden nog effectiever aan te jagen. Vanaf nu zijn de cijfers ook te vinden op de pagina Feiten & Cijfers op de website van MRA-Elektrisch.

Op tijd een laadpaal erbij
“Dankzij de uitgebreide data-analyse weten we precies hoe intensief de afzonderlijke laadpalen gebruikt worden”, aldus Pieter Looijestijn, projectleider laadinfrastructuur bij MRA-Elektrisch. “Daardoor kunnen we nu bijvoorbeeld bij het gemeentehuis in Amstelveen op tijd een laadpaal bijplaatsen, zodat elektrische rijders daar goed gefaciliteerd blijven.”

Laden op het beste moment
De data-analyse maakt ook inzichtelijk hoe laat gebruikers gewend zijn om hun auto op de laadpaal aan te sluiten. “In een woonwijk doet bijna iedereen dit tussen 17.00 en 20.00 uur”, weet Looijestijn, “en het laden begint dan meteen. Terwijl dit ook het moment is waarop huishoudens veel stroom verbruiken. Daarom is het veel beter om het laden van de auto later te laten beginnen, want die wordt vaak toch pas de volgende dag weer gebruikt. In 2016 startten we hier al mee en binnenkort gaan we toe naar écht duurzaam laden, waarbij het tijdstip en het vermogen van het laden wordt afgestemd op de beschikbare groene stroom en de maximale belasting van het elektriciteitsnetwerk. Dat voorkomt overbelasting van het netwerk als er de komende jaren veel meer elektrische auto’s bijkomen. Bovendien vergroot dit de mogelijkheden voor de opname van groene stroom, waarvan het aanbod groeit maar ook grillig is. De analyse van de laaddata levert de basis om dit gericht en gebruikersvriendelijk te doen, wat voor MRA-Elektrisch belangrijke voorwaarden zijn.”

Méér schone kilometers
In 2017 kwamen er via MRA-Elektrisch in de drie provincies 668 nieuwe laadpunten bij*. Voor 2018 is de inzet 1000. De verwachting is dat het aantal verzoeken voor nieuwe laadpalen sterk toeneemt. Alles wijst erop dat we 2018 nóg sneller dan het afgelopen jaar op weg gaan naar een duurzame toekomst!

MRA-Elektrisch gaat zorgvuldig met de laadpaaldata om, bijvoorbeeld door aan derden alleen geaggregeerde data te verstrekken. Dit waarborgt de privacy van gebruikers. Ook beschermt dit de laadpaalexploitanten die de ruwe data beschikbaar stellen en dit terecht als bedrijfsgevoelige informatie zien.

* Het aantal laadpunten dat MRA-Elektrisch samen met de aangesloten gemeenten beheert, wordt allereerst bepaald door de bestaande en nieuw geplaatste laadpunten, maar fluctueert ook door verplaatsing of verwijdering van deze laadpunten en vanwege contracten met exploitanten en gemeenten die hernieuwd of beëindigd worden.