Vragen & antwoorden publieke laadpalen

Wat kost laden op een laadpaal van MRA-Elektrisch?

De kosten van laden bestaat uit twee onderdelen: (1) de kosten per kWh voor de geladen stroom en (2) de kosten voor het mogelijk maken van de transactie.

  1. MRA-Elektrisch heeft afspraken met de laadpaalexploitanten over het maximale tarief dat zij in rekening mogen brengen bij uw pasaanbieder. Hierdoor betaalt u op een laadpaal van MRA-Elektrisch niet meer dan 0,35 /  kWh (inclusief btw). In de zogenaamde daluren, vanaf 20:00 uur ‘s avonds tot 17:00 uur de volgende dag hebben wij nu met bijna al onze exploitanten ook afgesproken dat zij maximaal 0,32 / kWh (inclusief btw) in rekening mogen brengen. Bij het piektarief bent u omgerekend circa € 0,07 / km (inclusief btw) kwijt aan energielasten.
  2. Naast de kosten per kWh heeft uw laadpasaanbieder met u een bedrag afgesproken voor  het gebruik maken van de laadpas of app. Dit is meestal een bedrag per laadsessie, maar het kan bijvoorbeeld ook een vast bedrag per maand zijn.

Daarnaast kan het zijn dat de laadpaalexploitant en een laadpasaanbieder onderling bijzondere afspraken hebben waardoor uw prijs toch van bovenstaande opbouw afwijkt. MRA-Elektrisch werkt met de laadpaalexploitanten en pasaanbieders in Nederland en Europa aan een methode om de eenvoud en de prijstransparantie te verbeteren. Als u twijfelt of het juiste bedrag bij u in rekening is gebracht kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met uw laadpasaanbieder.

Rijd ik bij laden op een laadpaal van MRA-Elektrisch op groene stroom?

Ja, al onze laadpalen leveren 100% groene stroom. Bovendien maken we met steeds meer van onze laadpaalexploitanten ook de afspraak dat deze stroom in de regio wordt opgewekt. Zo worden al onze nieuwe laadpalen voorzien van groene stroom die is opgewekt in één van de drie provincies: Noord-Holland, Utrecht of Flevoland.

Wat betekenen de verschillende statussen op laadkaart.mrae.nl?

Op laadkaart.mrae.nl zijn de laadpalen in MRA-E gebied te vinden welke in voorbereiding, gepland of in bedrijf zijn. Op de kaart zijn vier verschillende statussen zichtbaar:


Als u vervolgens een laadlocatie selecteert, wordt meer detail gegeven over de status van de laadpaal, op dit niveau zijn zes statussen te onderscheiden. Wat deze verschillende statussen inhouden wordt hieronder toegelicht.

‘Voorkeurslocatie’

Op deze plek overweegt de gemeente in de toekomst een laadpaal te laten plaatsen. In sommige gevallen wordt al verder locatieonderzoek uitgevoerd om zo in een latere fase het proces te kunnen versnellen.

‘In voorbereiding’

Deze fase bestaat uit drie stappen en loopt vanaf de goedkeuring van een verzoek van een e-rijder door de gemeente tot en met het moment waarop de gemeente de locatie vaststelt in een definitief verkeersbesluit.

Stap 1:     Locatievoorstel
Er is een verzoek ingediend voor uitbreiding van het openbare laadnetwerk. Inmiddels is een voorlopige locatie voor een laadpaal bepaald en is deze voorgelegd voor controle door de betrokken partijen.

Stap 2:     Voorlopig verkeersbesluit gepubliceerd
De gemeente heeft een voorlopig verkeersbesluit gepubliceerd dat doorgaans na 6 weken definitief wordt. Het is ook mogelijk dat de gemeente naar aanleiding van de publicatie bezwaren ontvangt van bijvoorbeeld omwonenden. Anticiperend op een definitief verkeersbesluit vraagt de laadexploitant alvast een netaansluiting aan.

Stap 3:     Locatie definitief
De bezwaarperiode voor het verkeersbesluit is voorbij en het verkeersbesluit is daarmee definitief. Het realisatieproces wordt nu gestart. De laadpaalexploitant zorgt ervoor dat de netbeheerder en aannemer voorbereidingen treffen voor het plaatsen van de laadpaal. Het wachten is nu op de netbeheerder die de locatie moet voorbereiden. In deze fase wordt onder andere de locatie geschouwd door de aannemer en wordt bodemonderzoek gedaan. De netbeheerder is gebonden aan een wettelijke aansluittermijn van 18 weken en heeft deze tijd regelmatig ook nodig.


‘Plaatsing laadpaal’


Stap 4:     Realisatie gepland
De voorbereidende werkzaamheden van de netbeheerder en de aannemer zijn afgerond. De plaatsing van de laadpaal is gepland. Bij onvoorziene omstandigheden kan de aannemer besluiten voor de plaatsing een nieuwe datum aan te wijzen. Deze wordt dan vermeld op https://laadkaart.mrae.nl/


‘In bedrijf’

De laadpaal is in bedrijf en kan gebruikt worden. Op korte termijn worden voor laden gereserveerde parkeervakken gemarkeerd met een verkeersbord.

Hoe snel kan ik mijn elektrische auto opladen bij een laadpaal van MRA-Elektrisch?

De laadpalen van MRA-Elektrisch kunnen per oplaadpunt tegelijkertijd 11 kW vermogen leveren. Door load-balancing kunnen de nieuwste laadpalen als er één auto is aangesloten tot 17 kW leveren. Heeft u een plug-in hybride voertuig? Dan is uw auto vaak alleen geschikt voor enkelfase laden, de laadpaal kan u dan maximaal 3,7 kW per laadpunt leveren. De laadsnelheid neemt af als uw accu bijna volgeladen is.
Het laadvermogen en de accucapaciteit bepalen samen hoe lang het duurt om uw auto vol te laden, bijvoorbeeld:
  • Heeft uw auto een accucapaciteit van 30 kWh dan kunt bij een laadvermogen van 11 kW in circa 3 uur van 0% naar 100% laden.
  • Heeft uw auto een accucapaciteit van 50 kWh dan kunt bij een laadvermogen van 17 kW in circa 3 uur van 0% naar 100% laden.

Onze laadpunten zijn ingericht op ‘parkeerladen’. Daarmee bedoelen we dat de laadpalen meestal staan op locaties zijn waar e-rijders langere tijd verblijven. Bijvoorbeeld thuis of op het werk.  Op deze locaties kunt u door het langere verblijf en bij het aangeboden vermogen in de meeste gevallen met een volle accu vertrekken.

Hoeveel laadpunten heeft een laadpaal van MRA-Elektrisch?

Onze laadpalen hebben bijna allemaal 2 laadpunten. Op laadkaart.mrae.nl kunt u terugvinden hoeveel laadpunten elke laadpaal heeft.

Kan ik een verzoek indienen voor plaatsen van een publiek laadpaal?

Heeft uw auto minimaal 45 kilometers elektrisch bereik?  En u heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren?  Dan kunt u op laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen voor het uitbreiden van het publieke laadnetwerk. U kunt ook een verzoek indienen voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk in de omgeving van uw werk. De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en zij besluiten of en op welke termijn zij het publieke laadnetwerk gaan uitbreiden.

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek voor uitbreiding van het laadnetwerk heb ingediend?

De gemeente beoordeelt uw verzoek en kijkt daarbij onder andere of er in de omgeving al andere publieke laadpalen zijn en of u kunt aantonen elektrisch te rijden of te gaan rijden. De gemeente informeert u of op basis van uw verzoek is besloten om het publieke laadnetwerk in uw omgeving uit te breiden.

Als de gemeente besluit het laadnetwerk uit te breiden, gaan zij samen met MRA-Elektrisch, de netbeheerder en de laadpaalexploitant op zoek naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe laadpaal in uw omgeving.  Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar parkeerdruk, of de juiste kabels in de grond liggen en veiligheidsrisico’s.

Op basis van het locatievoorstel wordt een verkeersbesluit opgesteld om de parkeervakken te reserveren voor het laden. Nadat het verkeersbesluit is genomen doorloopt het besluit de bezwaarperiode (meestal is dit 6 weken) waarin omwonenden bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van de paal.

Het definitieve verkeersbesluit – als er geen bezwaren zijn ingediend – wordt door de gemeente doorgegeven aan de laadpaalexploitant. Zij starten het installatieproces.

Het voorbereiden en plaatsen van een laadpaal brengt veel werk met zich mee. Ook is er voor het graafwerk, de bekabeling en het plaatsen van een elektrische installatie afstemming en goedkeuring nodig van verschillende betrokkenen. Dat zijn in ieder geval de gemeente, netbeheerder, exploitant, MRA-E en de aannemer. De netbeheerder is gebonden aan een wettelijke aansluittermijn van 18 weken en regelmatig hebben zij deze tijd ook nodig.

Wat betaal ik voor een laadpaal bij MRA-Elektrisch?

De laadpalen van MRA-Elektrisch zijn publiek toegankelijk en worden daarom niet door een specifieke e-rijder bekostigd. Als u een verzoek voor uitbreiding van het laadnetwerk indient (zie laadpaal.mrae.nl) en dit verzoek leidt tot de realisatie van een publieke laadpaal dan worden u geen kosten in rekening gebracht. Wel kan het zijn dat wij afspraken maken met de gemeente waar uw woont of werkt om een bijdrage te leveren.

Welke stekker kan ik gebruiken voor het laden op een MRA-E laadpaal?

Onze laadpunten zijn geschikt voor laden met een type 2-stekker (Mennekes). De connector aan de auto kant is niet volledig gestandaardiseerd. Omdat de connector aan de laadpaal is gestandaardiseerd naar type 2, kunt u altijd een geschikte laadkabel vinden.

Met welke laadpas kunt u bij een MRA-E paal laden?

U kunt elke laadpas gebruiken om uw auto bij een van onze laadpalen op te laden.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren