Versnellingsgids voor plaatsing publieke laadpunten

By 13 december 2021Nieuws

In opdracht van MRA-Elektrisch en de NAL-werkgroep Versnellen Proces is een landelijk onderzoek gedaan naar kansen om meer en sneller publieke laadpunten te plaatsen. Het proces van aanvraag tot realisatie van een laadpaal duurt namelijk landelijk gemiddeld langer dan een half jaar. Alle partijen die betrokken zijn bij het plaatsingsproces zijn geïnterviewd. De belangrijkste verbeterpunten voor deze partijen zijn benoemd in een ‘Versnellingsgids’.

Lees hier de Versnellingsgids.

Hoe gaat MRA-E met de aanbevelingen aan de slag?
Vanuit MRA-Elektrisch doen we gelukkig al veel om het proces te versnellen en meer laadpunten te realiseren. MRA-E werkt op dit moment samen met gemeenten aan:

  • proactief (datagestuurd) plaatsen
  • plankaarten opstellen
  • verzamelverkeersbesluiten nemen
  • participatietrajecten inrichten

Wilt u met MRA-E in gesprek? 
Bij de versnellingsgids hoort ook een adviesnotitie waarin conclusies en aanbevelingen staan. Een algemene conclusie uit het onderzoeksrapport is dat er onvoldoende menskracht beschikbaar is bij regio’s, gemeenten, netwerk-beheerders en aannemers.

MRA-Elektrisch werkt graag met u als gemeente samen om de processen te verbeteren. Lees de gids en aanbevelingen daarom goed door en kijk met ons welke onderwerpen we samen kunnen oppakken om de kansen te benutten.

Ziet u drempels of juist kansen om binnen uw gemeente efficiënter laadpalen te realiseren? Neem dan contact met ons op.