Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur vernieuwd

By 30 oktober 2023Nieuws

Tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit op 30 oktober jl. ondertekenden de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, gedeputeerden, wethouders en netbeheerders de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de Rijksoverheid en de zes samenwerkingsregio’s.   

Samen zetten zij zich in voor voldoende oplaadpunten voor het groeiend aantal elektrische auto’s. Dat is hard nodig, want met het klimaatakkoord en het kabinetsbeleid worden er in 2030 bijna 2 miljoen e-auto’s in Nederland verwacht. Dat vraagt alleen in de publieke ruimte al om 540.000 publieke laadpalen.   

Regionale samenwerking: samen meer slagkracht 
Sinds 2019 zet de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) daarom in op een regionale samenwerking zoals MRA-Elektrisch die al sinds 2012 kent. Kern van de aanpak: lokale overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht pakken hun sleutelrol als opdrachtgever voor publieke laadpalen en trekken samen op.   

De NAL kent zes samenwerkingsregio’s in Nederland, waarvan MRA-Elektrisch er een is. Gedeputeerde André van Schie (provincie Utrecht) benadrukt het belang van blijvende samenwerking: “Samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en gemeenten Amsterdam en Almere, zijn we al sinds 2012 aan de slag om elektrisch vervoer in de regio te stimuleren. Ook de komende jaren werken we samen om het elektrisch rijden vooruit te helpen en zo klimaatdoelen dichterbij te brengen en te voorkomen dat elektrische rijders stil komen te staan.”  

 Lees hier het volledige persbericht over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur