Samen een publiek snellaadnetwerk uitrollen. Doet u mee?

By 30 november 2022Nieuws

Veel gemeenten merken het: de vraag naar publieke snelladers groeit. Dat komt onder meer omdat (logistieke) ondernemers elektrische bestelbussen inzetten. Voor een beter klimaat én gezonde lucht. De ontwikkeling komt in een stroomversnelling door de zero emissie zones die steden invoeren. Vanaf 2025 al. Alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s zijn dan nog welkom. Net als bij de aanleg van ‘gewone’ publieke laadpunten – waarvoor we als overheden al een goede gezamenlijke aanpak hebben – is het zaak dat gemeenten op de uitrol van het publieke snellaadnetwerk de regie houden. MRA-Elektrisch bereidt daarom een gezamenlijke aanbesteding voor.

Spilfunctie voor gemeenten
Gemeenten hebben een spilfunctie om ervoor te zorgen dat het benodigde snellaadnetwerk er komt: op tijd, betrouwbaar én toekomstbestendig. Net als we voor de uitrol van reguliere laadpunten al doen, zetten we daar als overheden vanuit MRA-E op in. Door gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een laadkaart, met concrete plannen voor snelladers op bedrijventerreinen en nu dus ook met een gezamenlijke aanbesteding voor publieke snellaadpunten in regio Noordwest in 2023. Zijn er in uw gemeente bedrijventerreinen waar u snelladers wilt realiseren of wilt u meedoen met de aanbesteding? Neem dan contact met ons op!

Voorbereiding aanbesteding
De gezamenlijk aanbesteding voor publieke snellaadpunten is al in voorbereiding. MRA-E consulteert marktpartijen en voert een klankbordoverleg met de provincies en gemeenten. Wat vinden we belangrijk? Hoofdzaak is dat gemeenten de regie houden, bijvoorbeeld over de locaties van snelladers. Het programma van eisen in de gezamenlijke aanbesteding geeft veel houvast. Via dit programma kunnen we bijvoorbeeld sterk sturen op service, kwaliteit en innovatie. In de eerdere gezamenlijke aanbestedingen voor reguliere publieke laadpunten hebben we hier al veel ervaring mee opgedaan. Die ervaring laat zien: zo blijven gemeenten stevig in control. Dat is belangrijk gezien de dubbele verantwoordelijkheid die gemeenten dragen. Voor wat er plaatsvindt in de openbare ruimte én voor de uitvoering van de klimaatagenda.

Het mag duidelijk zijn: voor gemeenten is het zaak op te letten, en de regie bij de ontwikkeling van een publiek snellaadnetwerk niet uit handen te geven. Dat kan door mee te doen met de gezamenlijke aanbesteding die MRA-E namens gemeenten in regio Noordwest organiseert. Net als bij de uitrol van het reguliere laadnetwerk staan we sterker als we samen optrekken.

Meedoen of meer weten? Neem contact met ons op.