Netbewust laden bij concessies

By 30 april 2024Nieuws

De toenemende vraag naar elektriciteit in onze samenleving zorgt voor druk op het midden- en laagspanningsnet. Met ook het leveren aan het net van groene energie neemt de belasting van het elektriciteitsnet flink toe. De gebieden met netcongestie breiden uit. Met name de piek in de avonduren kan zonder maatregelen zorgen voor (lokale) overbelasting van het stroomnet. Elektriciteitsnetten moeten verzwaard worden, maar dat kost tijd. Om de mobiliteits- en energietransitie niet te vertragen is het daarom noodzakelijk dat naast netverzwaring het elektriciteitsnetwerk beter benut wordt. Dit kan onder andere door ‘’netbewust laden’’.

Netbewust laden is een vorm van slim laden waarbij het laadvermogen wordt aangepast. De basisgedachte van netbewust laden is maximaal ruimte geven voor het laden van elektrische auto’s als het kan en beperken als het echt moet. Ofwel ”laden binnen de grenzen van de capaciteit van het net” zodat het groeiende aantal elektrische voertuigen zonder problemen kan worden opgeladen.

Netbewust laden
Bij netbewust laden wordt, wanneer tijdens piekuren in een bepaald gebied overbelasting van het lokale stroomnet dreigt, de beschikbare hoeveelheid stroom voor het laden van elektrische auto’s in dat gebied tijdelijk verlaagd. De exploitant van de laadpalen verdeelt de nog beschikbare stroom over de ladende auto’s die dan dus tijdelijk op een lager vermogen opladen. Dit gebeurt na een signaal van de netbeheerder dat in een specifiek gebied overbelasting gaat optreden. Omdat elektrische auto’s in het algemeen langer verbonden zijn met de laadpaal dan dat ze nodig hebben om op te laden zal zelfs dit in de meeste gevallen beperkt effect hebben voor de e-rijder.

Handreiking voor gemeenten en provincies
Vanuit de NAL, Nationale Agenda Laadinfrastructuur, wordt gewerkt aan het Actieprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen’. Een onderdeel van dit programma is de actielijn ‘Netbewust laden’. Een aparte werkgroep met vertegenwoordigers van de NAL (NAL-Regio’s, Netbeheerders en de Rijksoverheid) heeft een handreiking gemaakt over de inzet van netbewust laden bij aanbestedingen voor publieke laadinfrastructuur. MRA-E heeft hier, samen met 2 andere NAL regio’s, een actieve bijdrage aan geleverd. In de handreiking zijn eisen geformuleerd om implementatie van netbewust laden te organiseren. MRA-E en de gemeente Utrecht zijn de eersten die de eisen hebben opgenomen in het concessie-eisen die ervoor zorgen dat Netbewust Laden geïmplementeerd wordt.

Lees voor meer informatie over netbewust laden de Handreiking Netbewust Laden.