MRA-Elektrisch schaalt op

By 3 april 2019Nieuws

In 2019 krijgen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht er, naast de bestaande 3200 publieke laadpunten, 1500 tot 2000 publieke laadpunten bij. Daarmee staat het nieuwe werkprogramma van MRA-Elektrisch in het teken van een flinke opschaling. De extra laadpunten zijn hard nodig om de verwachte groei van het elektrisch rijden goed te faciliteren.

In Nederland rijden nu ongeveer 145.000 elektrische voertuigen, waarvan een belangrijk deel in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. In 2030 zijn er naar verwachting al 1,9 miljoen e-voertuigen, onder meer omdat het kabinet wil dat alle nieuw verkochte auto’s vanaf dat jaar elektrisch zijn. Het (concept) klimaatakkoord voorziet in stimuleringsmaatregelen zoals een aanschafsubsidie van 6000 euro, terwijl het gebruik van de brandstofauto juist wordt belast. Om de groei van het elektrisch rijden bij te houden, moeten er in de drie provincies vanaf 2020 elk jaar 500 laadpalen méér worden geplaatst dan het jaar ervoor, zo is de verwachting.Voorbeeld
Landelijk zijn in 2030 volgens onderzoek van APPM 1,8 miljoen laadpunten nodig, waarvan 514.000 in de publieke ruimte. Het Rijk vindt het bij uitstek een taak van de decentrale overheden om deze laadinfrastructuur te realiseren. Het adviseert regionale samenwerking, zoals in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht gebeurt met MRA-Elektrisch. Projectbureau MRA-Elektrisch organiseert gezamenlijke aanbestedingen voor deelnemende gemeenten. Dat creëert volume en drukt de prijs, terwijl de gemeenten niet afzonderlijk het wiel hoeven uit te vinden en grip houden op het gebruik van de openbare ruimte. Via het programma van eisen kan bovendien sterk worden gestuurd op innovatie. Die aanpak heeft zich sinds 2012 goed bewezen. Vandaar dat MRA-E is gevraagd om deel te nemen aan de stuurgroep laadinfrastructuur (NAL), om te helpen de door het Rijk gewenste regionale samenwerking ook elders van de grond te tillen.

Flinke stappen
In 2018 heeft MRA-Elektrisch al flinke stappen gezet om de uitrol van het publieke laadnetwerk te kunnen opschalen. Zo werd de gemiddelde doorlooptijd al gehalveerd: in 2018 zaten er gemiddeld vier maanden tussen verzoek en plaatsing van een laadpunt, tegenover bijna acht maanden in 2017. Maar laadpunten is zeker niet het enige waar MRA-Elektrisch zich op richt. In 2018 was er ook veel aandacht voor bijvoorbeeld elektrisch autodelen, het laden met (lokaal) opgewekte zonne- en windenergie, elektrische goederendistributie en slim laden. Ook die projecten worden in 2019 opgeschaald. Helemaal nieuw zijn de concessie voor een elektrische buslijn (waarvoor MRA-Elektrisch advies geeft), het stimuleren van privaat laden én een proef met dynamisch inductieladen.

Meer weten?
Download het werkprogramma 2019 of neem contact met ons op.