MRA-Elektrisch in 2021: opschaling en samenwerking

By 17 maart 2021Nieuws

Het werkprogramma MRA-Elektrisch voor 2021 is uit. Het nieuwe programma staat in het teken van opschaling en samenwerking. Om de sterke groei van het elektrisch rijden bij te houden moeten er in regio Noordwest (MRA-E) elk jaar 500 publieke laadpalen méér worden geplaatst dan het jaar ervoor. MRA-E heeft ook een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) opgesteld. Dat wordt door alle zes samenwerkingsregio’s gedaan en onderstreept de gezamenlijke aanpak. In goede coördinatie zetten we precies in op wat in elke regio nodig is en voeren we het tempo op.

Werkprogramma MRA-Elektrisch (regio Noordwest)
In 2020 groeide in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht het aantal voertuigen naar 80.000. MRA-E realiseerde daarvoor tot nu toe ruim 6.300 laadpunten. Om het netwerk ook de komende jaren te kunnen laten meegroeien met de vraag, is in 2020 een concessie voor 20.000 nieuwe laadpunten verleend. MRA-E versterkt daarbij de samenwerking met de netbeheerders. Dat is belangrijk omdat in het kader van de energietransitie er steeds meer landelijke programma’s invloed hebben op de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zijn nieuwe stappen nodig om het elektrisch rijden te blijven faciliteren. Met gemeenten gaat MRA-E aan de slag met snelladen en privaat en (semi)publiek laden. Voor beide wordt een plan van aanpak gemaakt. Bijvoorbeeld door in de praktijk in 14 gemeenten belangrijke ervaring op te doen met slim laden.

Naast laadinfrastructuur is er in het nieuwe werkprogramma ook veel aandacht voor elektrische voertuigen. Naast personenauto’s is er meer aandacht voor logistiek. Zo wil MRA-E ondernemers verder helpen met elektrische goederendistributie. Ook komt er meer aandacht voor elektrische taxi’s en elektrisch autodelen. In 2020 is hier al veel ervaring mee opgedaan. In 2021 kan goed worden ingespeeld op het momentum dat elektrisch autodelen heeft.

Regionale aanpak (RAL)
Sinds MRA-Elektrisch in 2012 van start ging, stelt MRA-E ieder jaar een werkprogramma op. In samenhang hiermee is nu ook een plan voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) opgesteld. Het Rijk heeft de aanpak van MRA-E als voorbeeld gesteld voor de manier waarop we in Nederland een dekkend publiek laadnetwerk kunnen realiseren. Op tijd én betrouwbaar. In 2020 zijn er nog vijf samenwerkingsregio’s geformeerd, die tot een vergelijkbare aanpak komen als MRA-E in regio Noordwest (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht). Voor de RAL maakt elke regio een plan van aanpak. Belangrijke speerpunten in het RAL-programma van regio Noordwest:

  • Opstellen regionale visie laadinfrastructuur
  • Plannen van aanpak snelladen en privaat en (semi)publiek laden
  • Opstellen plankaarten
  • Actieve inzet op versnellen proces
  • Slim laden

Het elektrisch rijden in regio Noordwest kan alleen een succes worden als het elektrisch rijden ook landelijk en internationaal een succes wordt. Daarom besteedt MRA-E in 2021 weer veel aandacht aan interregionale en nationale samenwerking. Bijvoorbeeld door het delen van kennis met de andere NAL-regio’s. De RAL-werkprogramma’s leggen een stevige basis voor deze samenwerking. In goede coördinatie zetten we precies in op wat in elke regio nodig is en voeren we het tempo op!
MRA-Elektrisch-stimuleert-elektrisch-vervoer-regio-Noordwest