Marktpartijen lopen warm voor aanbesteding publieke snelladers

By 5 juli 2023Nieuws

Er is veel belangstelling voor de gezamenlijke aanbesteding voor publieke snelladers die MRA-Elektrisch voor gemeenten in regio Noordwest organiseert. Dat blijkt uit het grote aantal vragen en reacties na publicatie van de aanbesteding. Marktpartijen konden tot 4 september inschrijven op de aanbesteding. Nu worden de inschrijvingen beoordeeld.

In de Europese aanbesteding gaat het om de plaatsing, het beheer en de exploitatie van publieke snelladers op zo’n 600 kortparkeer- en corridorlocaties. Het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers doen. Meer dan driekwart van 74 gemeenten in regio Noordwest doet mee.

Gezamenlijke aanbesteding geeft publiek snelladen stevige impuls
“Samen geven deze gemeenten het snelladen een stevige impuls”, aldus projectmanager MRA-Elektrisch Maarten Linnenkamp. “Het volume van de gezamenlijke aanbesteding maakt het voor marktpartijen interessant om in te schrijven. De aanbesteding daagt hen uit om een hoogwaardig en goed dekkend publiek snellaadnetwerk te realiseren. Daarvoor hebben de gemeenten al serieus voorwerk gedaan en 176 voorkeurlocaties aangewezen. Die locaties zijn al goedgekeurd. Na gunning van de aanbesteding kan de schop hier sneller dan normaal de grond in.”

Goed dekkend netwerk
Dat de gemeenten samen optrekken, draagt volgens Linnenkamp ook bij aan een goede spreiding van de publieke snelladers. “Dus niet twee snellaadstations dicht bij elkaar aan weerszijden van een gemeentegrens, maar alle snellaadstations op zorgvuldig afgestemde strategische locaties. Precies daar waar de e-rijder er behoefte aan heeft. Daar hebben we samen goed naar gekeken, want zo helpen we het elektrisch rijden maximaal vooruit.”

Groeiende markt, gezonde concurrentie
Algemeen is de verwachting dat de vraag naar snelladers de komende jaren snel zal groeien, onder meer omdat de logistieke sector overstapt op elektrisch. Linnenkamp: “Op die verwachte groei spelen we in door de aanbesteding niet aan slechts één partij te gunnen, maar aan drie. Daarmee spreiden we het risico en stimuleren we een gezonde marktwerking. Naast grote, bekende marktpartijen krijgen ook middelgrote en regionale partijen een kans.”

De gunning van de aanbesteding is in november. Behalve een goede prijskwaliteitverhouding en een hoog service- en dienstverleningsniveau wordt er gekeken naar flexibele tarieven. In hoeverre kunnen de marktpartijen snellaadtarieven aanbieden die meebewegen met de prijsontwikkeling op de energiemarkt? Voor elektrische rijders kan dit een belangrijke manier worden om de laadkosten te verlagen; flexibele tarieven kunnen hen stimuleren om te komen snelladen op momenten in de week waarop de energieprijzen laag zijn. Ook de toekomstbestendigheid van de snelladers weegt mee. Die moeten eenvoudig en snel ge-upgrade kunnen worden, bijvoorbeeld naar hogere vermogens en een zwaardere netaansluiting.