Hoeveel publieke laadpalen zijn er in uw gemeente nodig?

By 12 maart 2020Nieuws

Elke nieuw verkochte auto in 2030 elektrisch. Daar zetten we op in met het klimaatakkoord. Het aantal laadpalen moet meegroeien met het aantal elektrische auto’s dat de weg opgaat. Landelijk zijn er in 2030 naar verwachting twee miljoen elektrische auto’s, waarvoor 200.000 publieke oplaadpalen nodig zijn. Maar voor welke opgave staan de gemeenten? MRA-Elektrisch rekende het uit.

laadpunten-woonwijk-mra-elektrisch

Bekijk hier de prognose: Hoeveel publieke laadpalen zijn er in uw gemeente nodig?

In het klimaatakkoord zijn doelstellingen opgenomen voor het aantal elektrische auto’s. Omdat die e-auto’s moeten kunnen laden, is in het klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgenomen. De NAL bevat voor iedere provincie een prognose van het aantal laadpunten dat nodig is om de groei van het aantal e-auto’s goed te faciliteren. Hierbij is ook onderscheid gemaakt tussen publieke laadpunten (op straat), private laadpunten (bij bijvoorbeeld mensen thuis) en semipublieke laadpunten.

MRA-Elektrisch heeft de prognoses nu gespecificeerd: door de cijfers van de publieke oplaadpunten te vertalen naar de specifieke opgave voor de 79 gemeenten in haar werkgebied. “Een handige tool”, aldus Pieter Looijestijn, die de berekening maakte. “Want het zijn de gemeenten die de komende jaren de publieke laadpunten moeten realiseren. Daarmee staan zij voor een grote opgave, want de verwachting is dat het elektrisch rijden snel een grote vlucht zal nemen. En maar liefst 70% van de e-rijders is afhankelijk van laden op straat.”

Welkome tool voor gemeenten
MRA-E maakte de vertaalslag naar lokaal niveau aan de hand van demografische cijfers van het CBS: het aantal inwoners ouder dan 20 jaar. Voor iedere gemeente is berekend hoeveel laadpunten er eind 2020, 2025 en 2030 waarschijnlijk nodig zijn. Dat geeft houvast en is een goed vertrekpunt voor beleid. Looijestijn benadrukt dat de prognose het benodigde aantal laadpunten weergeeft. Doorgaans heeft een publieke laadpaal twee laadpunten, zodat twee e-auto’s hier tegelijk kunnen laden. Ook wijst hij op twee belangrijke aandachtspunten.

“Ten eerste heeft de regering de maatregelen voor elektrisch vervoer bij de afronding van het klimaatakkoord afgezwakt, wat kan betekenen dat de groei misschien iets minder snel gaat. Ten tweede raden wij gemeenten af om ‘blind’ laadpalen te gaan plaatsen om de doelstelling te halen. Veel beter is het om de uitrol van het publieke laadnetwerk gelijke tred te laten houden met het aantal elektrische auto’s op de weg. De cijfers zijn prognoses die houvast geven, maar gaandeweg waarschijnlijk zullen moeten worden bijgesteld. Blijf dus kijken wat er gebeurt, zodat de e-rijder altijd goed wordt gefaciliteerd en het netwerk goed gebruikt. Voorkom dat er laadpalen worden geplaatst die niet worden gebruikt.”

Vragen, advies of ondersteuning voor de uitrol van de publieke laadinfrastructuur in uw gemeente?

Neem contact op met Pieter Looijestijn.