Handige tool voor EV-beleid

By 22 april 2020Nieuws

Steeds meer gemeenten willen aan de slag met elektrisch rijden. Maar hoe geven we vorm aan het EV-beleid?
In Beleidsadvies Elektrisch Vervoer heeft MRA-Elektrisch het op een rijtje gezet. Een stappenplan met veel do’s en don’ts voor een praktisch beleid.

Naast informatie over de ontwikkelingen op regionaal en nationaal niveau bevat de handleiding advies over strategische, ruimtelijke en operationele vraagstukken. Met bewezen criteria en handige checklists.

laden-elektrische-auto-mra-elektrischFocus op laadinfrastructuur
In het advies ligt de focus op de uitrol van een publiek laadnetwerk, want daar ligt bij uitstek een taak voor gemeenten. Iedereen die geen eigen oprit heeft (ongeveer 70% van de toekomstige elektrische rijders), is afhankelijk van laden op straat. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte en dus is het logisch dat zij de regie pakken. Een betrouwbaar publiek laadnetwerk met voldoende laadpalen is belangrijk om het elektrisch rijden te stimuleren en tot een succes te maken.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Het beleidsadvies sluit aan bij de doelstellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur om op regionaal of lokaal niveau EV-beleid vast te stellen. Het advies is toegespitst op gemeenten in het werkgebied van MRA-Elektrisch: de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Voor gemeenten in andere delen van het land is het raadzaam ook de Handreiking Visie en Beleid Laadinfrastructuur van het Nationale Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) te raadplegen.

Kennisdelen loont
MRA-E ondersteunt de groei van het elektrisch rijden sinds 2012. Zo is in de drie provincies waar MRA-E actief is een modern laadnetwerk met al 5000 laadpunten aangelegd. Voor de gemeenten die meedoen organiseert MRA-E aanbestedingen, brengt MRA-E middelen bijeen en beheert de contracten. Vanuit de filosofie dat kennisdelen loont en het elektrisch rijden vooruithelpt, deelt MRA-E de opgedane kennis en ervaring graag.

Onze regioadviseurs en het MRA-E portaal dragen bij aan de versnelling van het aanvraag- en realisatieproces en voorzien gemeenten van actuele informatie. Het Beleidsadvies Elektrisch Vervoer past hier ook bij.