Algoritmes solide basis voor slim laden

By 22 november 2018Nieuws

Slim laden. Daarmee wordt elektrisch rijden nog beter dan het al is. Niet laden zodra je de stekker aansluit, maar zoveel mogelijk in de daluren, als er veel groene stroom is en de tarieven laag zijn. Automatisch, zonder dat de e-rijder er iets voor hoeft te doen. Hoe zorgen we ervoor dat dit snel mainstream wordt? Een nieuw rekenmodel dat werkt met algoritmes biedt een solide basis.

Het nieuwe rekenmodel is ontwikkeld binnen het Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën (NDSL). Het onderzoek loopt nog en de eerste uitkomsten zijn veelbelovend. Onderzoekspartner Hogeschool van Amsterdam, ElaadNL en Living Lab Smart Charging ontwikkelen een nieuwe rekenmethode voor slim laden met partners PitPoint, Enpuls, Deudekom, MRA-Elektrisch en de G4-steden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Het model werkt met algoritmes en is gebaseerd op de data van 90% van alle publieke laadpunten in Nederland.

Drie typen laadgedrag
Analyse van de omvangrijke en unieke dataset geeft een scherp inzicht in het potentieel van elektrisch laden (wie laadt wanneer en hoeveel) en de mogelijkheden om het laden te laten samenvallen met duurzame energieproductie. Ruwweg zijn er drie typen laadgedrag:

  1. Mensen die thuis aankomen en hun auto de hele nacht laten staan
  2. Mensen die op hun werk aankomen en hun auto tot het einde van de middag laten staan
  3. Een gemengde groep met gevarieerder gedrag, die minder lang aan een laadpaal staan


De eerste twee groepen zijn bij uitstek geschikt voor slim laden. Ze staan immers vaak veel langer aan de laadpaal dan nodig is om de batterij vol te krijgen. Zo kunnen mensen die thuis laden net zo goed pas ’s nachts beginnen met laden, wanneer de vraag naar stroom veel lager is. Daarmee verdelen we de belasting van het elektriciteitsnet en hoeft dit niet verzwaard te worden. Op die manier dragen we bij aan een betrouwbaar netwerk en lagere tarieven (zoals vastrecht) voor de consument. In de groep die op het werk laadt is er veel potentie om te laden met (lokaal) opgewekte zonne-energie of windenergie. Ook hier hoeft het laden niet meteen te starten, maar pas als de zon gaat schijnen of de wind waait. Door het toepassen van zowel lokale als duurzame energie slaan we twee vliegen in één klap en blijft het laden groen en betaalbaar.

Grote potentie voor slim laden
De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat er in veel gevallen een zee van ruimte is om auto’s goedkoper en duurzamer op te laden. De nieuwe rekenmethode biedt een kans om dit te doen. Zodanig dat het laadschema automatisch wordt aangepast aan de tijd waarin de auto aan de laadpaal zal staan, en zonder dat de automobilist zelf iets hoeft te doen. Verder onderzoek richt zich op de optimalisatie van de algoritmes: het algoritme dat vertelt hoe lang de auto aan de laadpaal blijft en het algoritme dat het ideale laadmoment bepaalt, rekening houdend met de netbelasting, het groene stroomaanbod en de elektriciteitsprijs. In 2019 wordt de nieuwe methode in de praktijk getest.

Meer weten? Lees hier over de achtergronden van het project.